Úspěšné projekty OP PIK: Via Alta – Zkvalitnění infrastruktury pro vlastní vývoj a inovační aktivity

29. 07. 2020 | Články
PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost VIA ALTA již 16 let poskytuje spolehlivé a kvalitní služby v oblasti inženýrských a dodavatelských řešení technologií odpadů klientům od velkých nadnárodních korporací po malé podniky a od státních organizací, krajů a velkých měst až po malé obce.

Nedílnou součástí služeb jsou doprovodné inženýrské činnosti – zejména provozní poradenství, technický dozor a řízení projektu, zajištění dotačního managementu, provádění odborných studií, analýz a posudků, např. analýz spolehlivosti a udržovatelnosti, energetických auditů, studií vlivu na životní prostředí apod. Samozřejmostí jsou také kompletní technický servis a činnosti údržby.

 

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu bylo zajištění kvalitní infrastruktury pro vlastní vývojové pracoviště společnosti VIA ALTA, která by vedla k inovaci produktového portfolia. Nová nabídka společnosti měla pokrýt významnou tržní poptávku po moderních způsobech zpracování různých druhů odpadu a jejich následného znovuvyužití a po alternativních technologiích materiálového využití odpadních plastů a stavebních recyklátů.

Aby společnost mohla realizovat své plánované výzkumné a vývojové projekty a inovovat svoji nabídku, bylo nutné ji dovybavit potřebnými technologiemi. Konkrétně se jednalo o vybudování vývojového centra včetně technického vybavení (stroje a nástroje, měřící zařízení, IT vybavení, síťové instalace).

Nyní má společnost VIA ALTA vytvořenou infrastrukturu pro vlastní vývoj a inovační aktivity, může tak lépe reagovat na situaci na trhu a zvyšovat svoji konkurenceschopnost.

 

Jaké výsledky a zkušenosti realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal Ing. Jakub John, Ph.D., předseda představenstva.

 Co projekt vaší firmě přinesl?

Projekt přinesl zejména dostatečné vývojové a výzkumné zázemí pro naše nové rozvíjející se technologie a projekty. Má už i konkrétní výsledky – naše technologie díky tomuto zázemí se začínají instalovat například v Polsku.

 Přinesl projekt také nové zaměstnance?

Došlo ke zvýšení počtu pracovníků zapojených ve výzkumu a vývoji (VaV). Vznikly nové pozice techniků výzkumu a vývoje a vývojových konstruktérů.

 Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Vlastně z celého vybavení vývojové dílny. Celý projekt nás posunul významně kupředu.

Po jakých moderních způsobech zpracování odpadu je největší zájem?

V současné době zejména po technologiích na zpracování odpadních plastů, čistírenských kalů a technologiích souvisejících se společným sběrem plastů a kovů.

A o co je největší zájem v alternativních technologiích materiálového využití?

Z našeho hlediska zejména o technologie přepracování a materiálového využití směsných odpadních plastů pro výrobu kompozitních výrobků.

Jaké dobré zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Že i složitý projekt v dynamicky měnících se podmínkách je možné úspěšně realizovat.

 Co pro vás bylo největším oříškem v projektu?

Jsme malý podnik a tržní prostředí i náš vlastní vývoj jsou velmi dynamické. Nejtěžší tak bylo zejména změnové řízení projektu a následně udržení celého projektu, jehož příprava začala před několika lety tak, aby jeho cíl korespondoval s naším vývojem a aktuálními potřebami.

 Jakým partnerem pro vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

Vynikajícím, zejména operativnost potřebných změn byla velmi podstatná.

 Jak moc je výzkum a vývoj ve vašem oboru důležitý?

Zcela klíčový. Nakládání s odpady je obor, který se stává velmi podstatným z hlediska udržitelného rozvoje celé společnosti. A technologie odpadů a jejich výzkum a vývoj jsou jeho hlavní součástí.

 Vidíte už teď, co by ve vašem oboru mohlo být v budoucnu předmětem zájmu?

Zcela určitě další vývoj v oblasti zpracování směsného komunálního odpadu a jeho maximálního využití.

 Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěl k projektu doplnit?

Zajímavost snad ani ne, jen to, že byla realizace projektu pro nás velkým impulsem pro náš další rozvoj.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
Název projektu Zkvalitnění infrastruktury pro vlastní vývoj a inovační aktivity společnosti VIA ALTA
Program podpory OP PIK POTENCIÁL III. – VÝZVA
Období realizace projektu 9. 1. 2018 – 31. 12. 2019
Celkové způsobilé výdaje 3 883 768,- Kč
Dotace 1 941 884,- Kč