Úspěšné projekty OP PIK: Úspory energie v systému zásobování teplem v Pelhřimově – IROMEZ

11. 11. 2019 | Články

Případová studie projektu realizovaného z prostředků OP PIK

Související tisková zpráva ze dne 18. 11. 2019.

Profil společnosti

Společnost IROMEZ s.r.o. vyrábí a dodává především tepelnou a elektrickou energii. Teplem zásobuje  asi 3 150 domácností, dále školy, školky, objekty města Pelhřimova, úřady, a výrobní objekty podnikatelské sféry. Je také výrobcem elektrické energie, která zde vzniká kombinovanou výrobou ve dvou turbínách. Hlavním palivem pro výrobu tepla a elektrické energie je lesní biomasa. V současné době tvoří 97 % palivové základny společnosti. Část biomasy – lesní štěpky si společnost vyrábí sama, zbytek pořizuje nákupem. Jako záložní zdroje slouží v kotelně K2 kotle na zemní plyn.

Popis projektu

Projekt byl zaměřen na komplexní rekonstrukci primární části sítě zásobování teplem v Pelhřimově, která spočívala ve změně přenosu tepelné energie z páry na teplou vodu. Cílem projektu bylo dosáhnout úspory tepelné energie a s tím související úspory finanční a také snížení emisí. Realizace projektu přinesla značné snížení ztrát při dodávce tepla odběratelům. Původní stav, kdy rozvody generovaly tepelné ztráty nad 40 %, byl neudržitelný. Součástí projektu byla také optimalizaces ystému zásobování teplem. Projekt byl realizován ve třech etapách, kdy každá pokryla vybranou část primárního systému zásobování teplem ve městě Pelhřimov.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal/a

Mgr. Ing. Hana Zíková, MBA, jednatelka společnosti

Co projekt vaší firmě přinesl?

Projekt rekonstrukce primární části sítě byla největším investičním projektem v historii společnosti.  Vysoké ztráty v sítích byly již nadále ekonomicky neúnosné, a tak jsme stáli před rozhodnutím, zda soustavu centrálního zásobování teplem nechat v Pelhřimově dožít, nebo se pokusit ji zrekonstruovat. I díky poskytnuté dotaci jsme se rozhodli pro druhou možnost. Jsem hrdá na to, že jsme vymysleli, připravili a zrealizovali projekt, který je jedinečný tím, že řeší jak technickou, tak ekonomickou a obchodní budoucnost naší společnosti. Nyní máme novou primární síť a díky razantnímu snížení tepelných ztrát jsme byli schopni poskytnout našim zákazníkům slevy z ceny tepla. Za celkovou koncepci jsme získali také prestižní ocenění Křišťálový komín, který každoročně uděluje Teplárenské sdružení ČR.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Dobrý pocit mám z celé řady věcí. Předně se nám investici podařilo zrealizovat podle našich představ, včas a ve velmi dobré kvalitě. Důležité také je, že se potvrdily očekávané efekty. Současně musím říci, že mám velkou radost z toho, že se podařilo centrální zásobování teplem v Pelhřimově nejen udržet, ale také zmodernizovat, zrekonstruovat, zekologizovat a připravit je pro další generace.  Přispěli jsme tak k udržení zdravého, čistého a moderního města.  Myslím, že město může být pyšné na to, že je vytápěno centrálně.  Zastávám názor, že město jsme nezdědili po svých předcích, ale máme je půjčené od svých dětí.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Opět se mi potvrdila má celoživotní důvěra v to, že když člověk dá do své práce to nejlepší, co v sobě má a dělá to způsobem, jak nejlépe umí, pozorně, trpělivě, pokorně a dostatečně dlouho, výsledky přijdou a tím i vyjdou jeho záměry.  Jsem ekonom a ještě žena, a postavit se do čela takto velkého, čistě technického projektu chtělo velkou odvahu.  Asi o to větší dobrý pocit si z něho odnáším. Celý projekt představoval téměř čtyři roky práce a přinesl mi nové a obrovsky cenné technické a projektové zkušenosti, které je možno opravdu získat pouze v „centru dění“.

Jakým partnerem pro Vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

S pracovníky API jsme komunikovali buď přes našeho dotačního poradce nebo napřímo. Ráda potvrzuji, že spolupráce byla velmi příjemná, na korektní bázi, pracovníci agentury byli vstřícní a chovali se k nám velmi partnersky. Totéž mohu potvrdit i o průběhu kontroly projektu, kterou jsme společně v Pelhřimově absolvovali. Patří jim velký dík.

Základní informace o projektu

Název projektu Úspory energie v systému zásobování teplem v Pelhřimově, IROMEZ s.r.o.
Program podpory OP PIK Úspory energie v SZT – I. Výzva
Období realizace projektu 5. 6. 2017 – 22. 1. 2019
Celkové způsobilé výdaje 52 945 741,00 Kč
Dotace 15 883 722,30 Kč