Úspěšné projekty OP PIK: TOSEDA

04. 04. 2018 | Články

Související tisková zpráva ze dne 4. 4. 2018

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost TOSEDA s.r.o. je malou českou firmou sídlící v TechnoParku Pardubice ve Starých Čívicích. Podnik byl založen v roce 2010. Hlavní podnikatelskou činností společnosti je výzkum, vývoj a výroba speciálních polymerních systémů pro high-tech aplikace a vývoj postupů přípravy polymerních materiálů na bázi přírodních materiálů. Klíčovými oblastmi výzkumných a vývojových aktivit jsou nanotechnologie a technologie šetrné k životnímu prostředí.

POPIS PROJEKTU

Předmětem projektu v programu Potenciál bylo pořízení přístrojového zařízení nezbytného pro výzkum a vývoj high tech materiálů na bázi nanostrukturovaných polymerů pro extrémní kosmické podmínky. Jedná se o materiály s vysokou přidanou hodnotou, které musí odolávat nejen extrémním kosmickým podmínkám, ale musí mít i výrazně nižší hustotu oproti kovům. Nanostrukturované polymerní materiály odolávají kosmickému prostředí a disponují i dalšími unikátními vlastnostmi důležitými pro kosmické aplikace. Zájem o tyto materiály již projevili přední evropští výrobci kosmických zařízení.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu, a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal pan Jiří Zelenka, jednatel společnosti TOSEDA:

Co projekt vaší firmě přinese?

Vývoj materiálů pro kosmické aplikace je nemyslitelný bez unikátního přístrojového vybavení. Toto přístrojové vybavení je finančně velmi náročné a pro malé firmy jako je TOSEDA velmi zatěžující. Investice pořízené pomocí programu Potenciál urychlily rozvoj naší společnosti. Umožnily rozvoj nových metod hodnocení, které jsou nezbytné pro vývoj nových materiálů.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Je velmi těžké vybrat zařízení či přístroj, který nám udělal největší radost. Všechny přístroje nakoupené v rámci projektu Potenciál zapadají do předem sestavené mozaiky nezbytných zařízení.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Administrace projektu pro nás nebyla vždy jednoduchá. Velkou výhodou ale bylo, že jsme na vzniklé problémy nebyli sami, ale měli jsme výbornou podporu nejen na regionální, ale i celostátní úrovni.

Přináší vám realizace projektu s podporou Evropské unie lepší jméno u vašich zahraničních partnerů? Podařilo se vám případně navázat užší spolupráci?

Spolupracujeme s Evropskou kosmickou agenturou (ESA) a největšími evropskými výrobci kosmických zařízení, jako je například Airbus, Thales Alenia Space či MT Aerospace. Velmi pozitivní je, že rozsah naší spolupráce neustále narůstá. To by bylo nemyslitelné bez zlepšujícího se přístrojového zázemí a rozvoje našich schopností a dovedností. Při opakovaných návštěvách našimi partnery u nás ve společnosti jsme se vždy mohli pochlubit novým vybavením. Unikátní přístrojová vybavenost nám napomáhá i při získávání celoevropských grantů.

Jakým směrem se podle vás bude vývoj nano materiálů ubírat do budoucna?

Nanomateriály mají bezesporu obrovský potenciál. Určitě najdou uplatnění v různých směrech lidské činnosti, například v letectví, kosmonautice, mikroelektronice, automobilovém a obranném průmyslu či medicíně.

Má Česká republika potenciál stát v čele vývoje high-tech a nano technologií?

Podle našeho názoru má Česká republika velmi dobré renomé v některých oblastech high-tech materiálů nebo nanotechnologií. Posílení této pozice lze předpokládat při těsnějším propojení základního a aplikovaného výzkumu s průmyslem. Z oblasti high-tech materiálů lze například jmenovat nanohybridní polyimidy pro satelitní zrcadla nebo pasty a folie s vysokou tepelnou vodivostí pro satelity. Mezi unikátní české nanotechnologie bezesporu patří Nanospider umožňující průmyslovou výrobu netkaných textilií tvořených nanovlákny.

Jaké jsou plány společnosti pro nejbližší roky? Můžeme se těšit na další společné projekty?

Ano, připravujeme další národní a mezinárodní projekty především z oblasti výzkumu a vývoje kosmických materiálů. Momentálně chystáme novou žádost o podporu v programu Potenciál v rámci integrovaných územních investic (ITI). Pokud uspějeme, rádi bychom pořídili další přístroje a postavili nové laboratoře.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu
Nanostrukturované hi-tech materiály pro kosmické aplikace
Program podpory OP PIK
Potenciál – Výzva I
Období realizace projektu
31. 08. 2015 – 31. 12. 2017
Celkové způsobilé výdaje
4 066 104,50 Kč
Dotace
2 033 052,25 Kč