Úspěšné projekty OP PIK: Strommy company – Vybudování zahradního centra a výzkum a vývoj modrozeleného inteligentního systému zateplení a chlazení obálky budov

07. 06. 2024 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Strommy company působí na trhu od roku 2013 a zabývá se ozeleňováním budov a modrozelenou infrastrukturou. Instaluje přírodu do měst, rekultivuje krajinu, pečuje o ni a vrací do ní život. Zakázky realizuje s co nejmenším dopadem na životní prostředí. Ochrana přírody je jejím posláním.

POPIS PROJEKTŮ

Společnost Strommy company realizovala dva projekty, díky kterým zvýšila svoji konkurenceschopnost na trhu a otevřela si dveře k dalšímu růstu.

Cílem prvního projektu (Nemovitosti) byla celková rekonstrukce brownfieldu na okraji města Bruntál a výstavba nové moderní ekologické zelenomodré budovy jako nového zahradního centra, vzorové maloobchodní prodejny, společnosti. Součástí je také zelená střecha a zelená fasáda, jako ukázka pro možnost rozšíření i do dalších regionů ČR. V novém zahradním centru je nyní maloobchodní prodej realizován formou interaktivního prodeje. Veškeré produkty a rostliny mohou zákazníci vidět v praktických ukázkách realizací. Je zde představeno hospodaření s dešťovou vodou, která je zadržována na střešních zahradách, sváděna do retenčních nádrží a zpětně po úpravě využívána jako užitková voda.

Cílem projektu byl také růst tržeb a zvýšení konkurenceschopnosti společnosti na trhu, vytvoření čtyř nových pracovních míst včetně možnosti zaměstnat osoby zdravotně znevýhodněné a zlepšení okolního životního prostředí.

Druhý projekt (Aplikace) se zaměřil na výzkum a vývoj zelených staveb, a to především pro využití v oblasti rekonstrukce panelových domů a průmyslových objektů.

V současné době jsou v oblasti zelených fasád známá řešení u nové výstavby, a to především administrativních a komerčních budov. Přestože je z celospolečenského pohledu rekonstrukce a zateplování stávajících bytových staveb, zejména panelových domů, mnohem významnější než nová výstavba, neexistovalo efektivní řešení, které by našlo svoje uplatnění v oblasti rekonstrukce stávajících panelových domů.

Záměrem projektu proto bylo prostřednictvím aktivit průmyslového výzkumu i experimentálního vývoje vyvinout a ověřit prototyp konstrukce modrozeleného inteligentního systému zateplení a chlazení obálky budov vhodné k průmyslovému využití a hromadné instalaci především na stávajících budovách sídlišť panelových domů ve velkých městech. Jedná se o zcela novou, ve světě unikátní, konstrukci. Cílem byl také výzkum a vývoj řídícího systému zelených budov, který je založen na využití konceptů IoT a Průmyslu 4.0, a je tak v souladu s aktuálním trendem v oblasti inteligentních staveb.

Zelené budovy přinášejí mnoho výhod. Poskytují účinné prostředky k dosažení řady globálních cílů, jako jsou řešení změny klimatu, vytváření udržitelných a prosperujících komunit a podpora ekonomického růstu.

Společnost Strommy company čerpala na projekty finanční podporu v programů podpory Nemovitosti a Aplikace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Na realizaci projektů jsme se zeptali:

Ing. Radima Macháče majitele společnosti Strommy company

Co projekty vaší společnosti přinesly?

Díky výzkumu a vývoji jsme urychlili proces vývoje produktu zelených fasád, čímž jsme posílili naši pozici v oblasti ekologických staveb. Zahradní centrum Gardenpolis jsme mohli otevřít díky finanční podpoře, která nám umožnila realizovat tento unikátní projekt.

Jaké úspěchy jste už zaznamenali?

Naše úspěchy jsme zaznamenali veřejným uznáním a oblibou naší práce. Díky médiím jsme se stali známější a získali jsme nové zákazníky. V průběhu výzkumu jsme získali první zakázky a zaznamenali jsme rostoucí poptávku po našich produktech. Jsme hrdí na to, že jsme dostali ocenění od konkurence za naše inovativní přístupy.

Jaké zkušenosti si z realizace projektů odnášíte? Překvapilo vás něco v průběhu realizace?

Zkušenosti z realizace projektů byly nesmírně cenné. Měli jsme možnost postavit stavbu od začátku do konce a získat tak celkový přehled o procesu, což nám poskytlo mnoho cenných poznatků. Nicméně, bylo to i náročné, protože jsme neměli předchozí zkušenosti s tak velkými projekty. Naše firma sice měla zkušenost s menším zahradním centrem, ale tento projekt byl úplně jiný kalibr.

Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěl k projektům doplnit?

Zajímavostí během realizace projektů bylo zjištění, že jsme byli schopni provést velký výzkum během relativně krátkého časového úseku. Vedení vědeckých pracovníků vyžadovalo zvláštní přístup a flexibilitu. Po realizaci nemovitosti jsme se potýkali s obtížemi při hledání kvalifikovaných pracovníků. Administrativní zátěž spojená s dotacemi byla velká.

 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu Rekonstrukce nemovitosti za účelem vybudování zahradního centra společnosti STROMMY
Program podpory OP PIK Nemovitosti
Období realizace projektu 18. 12. 2020 - 30. 6. 2023
Celkové způsobilé výdaje 39 250 000 Kč
Dotace 17 662 500 Kč

 

Název projektu Výzkum a vývoj modrozeleného inteligentního systému zateplení a chlazení obálky budov
Program podpory OP PIK Aplikace
Období realizace projektu 30. 1. 2021 - 31. 7. 2023
Celkové způsobilé výdaje 39 391 979,44 Kč
Dotace 27 574 385,59 Kč