Úspěšné projekty OP PIK: Snižování energetické náročnosti objektu družstva Galvanotechna ve Vratislavicích

23. 09. 2019 | Články

Případová studie projektu realizovaného z prostředků OP PIK

Související tisková zpráva ze dne 23. 9. 2019.

Profil společnosti

Galvanotechna družstvo se sídlem ve Vrkoslavicích na Jablonecku poskytuje služby v oboru povrchových úprav kovů. Týkají se zejména bižuterního a galanterního průmyslu, ale jsou poskytovány i pro automobilové, sanitární a strojírenské podniky, i pro drobné živnostníky a soukromníky, včetně individuálních zakázek. Poskytované služby se týkají povrchových úprav slitin mědi, zinku, cínu, železa, ušlechtilých kovů a jiné. Jedná se o niklování, mědění, mosazení, zinkování, cínování, stříbření, zlacení, rhodiování, rutheniování lakovací techniky, chemické úpravy kovů jako černění, patinování, moření a řada dalších dle přání zákazníků. Své služby poskytuje v České republice i v zahraničí.
Historie družstva sahá do roku 1968, kdy Galvanotechna působila pod hlavičkou TJ Liaz přidružená výroba, následně pod výrobním družstvem Maják. Na začátku devadesátých let se společnost osamostatnila a pod obchodním názvem Galvanotechna družstvo působí od roku 1991.

Popis projektu

Cílem projektu bylo snížení energetické náročnosti a vysokých emisí CO2 budovy v areálu družstva ve Vratislavicích. Družstvo instalovalo vzduchotechniku a ventilaci se zpětným získáním tepla do dvou podlaží čtyřpatrové budovy. Kromě toho v rámci projektu instalovalo také fotovoltaické panely. Veškerá energie v nich vyrobená je využita v objektu.

V čem konkrétně spočívala podstata projektu a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal

Petr Šácha, předseda družstva

Co projekt vaší firmě přinesl?

Díky tomuto projektu jsme mohli zateplit a opravit střechu budovy a instalovat na ni fotovoltaické panely. Nová izolace střechy se výrazně promítá v zimních měsících do ekonomických ukazatelů spotřeby plynu na vytápění. V letních měsících zase naopak udrží přijatelné teploty zásluhou nové izolace. Samozřejmě dalším ekonomickým přínosem je fotovoltaika, která ve slunných dnech je schopna vyrobit až 130 kWh denně. Největší ekonomický přínos je ze zpětného získávání tepla z provozních dílen – rekuperace.

„Bez této výzvy na tyto projekty bychom nikdy náš projekt nerealizovali, protože bychom finančně nebyli schopni tento projekt zaplatit. A tím pádem bychom nešetřili na energiích, které neustále stoupají a stali bychom se nekonkurence schopnými.“

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Největší radost je právě z rekuperace vzduchu z provozních dílen, která dosahuje vysoké účinnosti, kdy i za venkovní teploty okolo 0 stupňů plynové kotle nespínají a rekuparace je schopna vytopit dílny.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Bez této výzvy na tyto projekty bychom nikdy náš projekt nerealizovali, protože bychom finančně nebyli schopni tento projekt zaplatit. A tím pádem bychom nešetřili na energiích, které neustále stoupají a stali bychom se nekonkurence schopnými.

Jakým partnerem pro Vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

Tento projekt jsme prováděli s poradenskou firmou, která zajišťovala veškerou komunikaci s těmito orgány. Za celou dobu projektu jsme neměli žádné problémy s výše uvedenými partnery.

Základní informace o projektu

Název projektu Snižování energetické náročnosti objektu družstva GALVANOTECHNA ve Vratislavicích
Program podpory OP PIK Úspory energie – I. Výzva
Období realizace projektu 5. 5. 2017 – 24. 8. 2018
Celkové způsobilé výdaje 12 664 000,- Kč
Dotace 5 065 600,- Kč

Fotogalerie