Úspěšné projekty OP PIK: Ševčík HYDRO

22. 12. 2017 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Ševčík HYDRO s.r.o. je malým podnikem z okresu Blansko, který se specializuje na výrobu technologií pro vodohospodářská zařízení a stavby, jejich montáže, opravy a repase. Firma dodává jak technologické celky, tak jednotlivá zařízení a výrobky pro vodohospodářské stavby, jako jsou například potrubní uzávěry, hradidlové či segmentové uzávěry nebo hydraulická zařízení. Zařízení a výrobky jsou instalovány a využívány v rámci vodohospodářských staveb nejen v Evropě, ale i v zemích Asie, Afriky a Ameriky.

POPIS PROJEKTU

Předmětem projektu realizovaného z programu Nemovitosti byla rekonstrukce původně zemědělského objektu typu brownfield na objekt splňující aktuální požadavky na moderní provozovnu, což s sebou přineslo nutnost demolice staré budovy a na jejím místě výstavbu haly nové, ve které bude umístěna nová výroba, prostory pro zkoušení výrobků, kompletace, svařování a expedice výrobků vodohospodářských zařízení.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal pan Radek Ševčík, majitel a ředitel společnosti Ševčík HYDRO s.r.o.:

Co projekt vaší firmě přinese?

Výstavba nové haly nám přinesla zejména navýšení výrobního prostoru a s tím související navýšení výrobních kapacit. Nedostatek výrobního prostoru způsoboval doposud nutnost častých kooperací, nezřídka také vedl k odmítnutí celé zakázky, neboť jsme nebyli schopni zákazníkovi na počátku jednání o zakázce garantovat požadovaný termín dodání.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Nyní máme největší radost z nových, větších prostor. Prozatím nemohu vyjmenovat konkrétní pozitiva. Ta se projeví až postupem času, po zaběhnutí výroby.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Realizace projektu byla pro naši firmu jedna z největších investičních akcí za celou historii firmy. Jednou z hlavních zkušeností, kterou si já a potažmo celý realizační tým odnášíme do dalších projektů, je nutnost rychlého a efektivního řešení nastalých problémů vzniklých během přípravy výstavby haly, a pak samotné realizace tak, aby nebyl ohrožen termín dokončení stavby.

Od počátku nápadu a jeho následné realizace uběhlo mnoho času a vše stálo nemalé úsilí, ale i tak této akce nelituji a pevně věřím, že nás úspěšná realizace toho projektu posune zase o kousek dál. Tímto bych chtěl poděkovat všem, kteří se na projektu aktivně podíleli za jejich velmi dobře odvedenou práci.

Proč jste se rozhodli rekonstruovat brownfield, a ne realizovat stavbu nové provozovny na zelené louce?

Naše firma se nachází na pozemcích bývalého JZD, přičemž na sousedních pozemcích má své budovy stále částečně fungující zemědělské družstvo, které některé své haly již v podstatě nevyužívá nebo jsou využívány pouze jako sklady. Dohodli jsme se tedy s majiteli zemědělského družstva na odkoupení budovy, jejím následným zbouráním a výstavbě nové haly. Postavení nové haly na místě bývalé budovy bylo pro nás výhodné i z hlediska přístupu, neboť nebylo nutné budovat novou příjezdovou cestu.
Stavba na zelené louce by způsobila logistické problémy, neboť naše firma sousedí nejen s již zmiňovaným zemědělským družstvem, ale také s velmi frekventovanou silnicí, přes kterou bychom museli výrobky převážet mezi halami, pokud bychom stavbu na zelené louce realizovali na tomto místě.

Byli byste schopni projekt realizovat v takovém rozsahu a kvalitě i bez dotační podpory?

Nikoliv. Stavbu totožné haly bychom z vlastních zdrojů neufinancovali. Jednou z náhradních možností by byl projekt zaměřený na stavbu rozlohou menší haly, avšak pravděpodobnější by za této situace bylo ukončení celého projektu, neboť výrobní portfolio firmy zahrnuje výrobky velkých rozměrů a hmotností a pokud bychom novou halu zmenšili, společnosti by nebyla k užitku.

Hodláte do budoucna realizovat další investiční projekty s dotační pomocí?

Ano, určitě. Již v současné době máme rozpracovaných několik dalších menších projektů, které bychom chtěli realizovat za dotační podpory. Za možnost spolufinancování jsme velmi vděční, takováto podpora má potenciál pomoci menším nebo pomaleji se rozvíjejícím podnikům k jejich rychlejšímu a modernějšímu růstu, a také k zefektivnění a zkvalitnění jejich nabízených služeb.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu
Rekonstrukce objektu společnosti Ševčík – vodohospodářské zařízení s.r.o.
Program podpory OP PIK
Nemovitosti – Výzva I
Období realizace projektu
8. 6. 2015 – 19. 7. 2017
Celkové způsobilé výdaje
27 899 640 Kč
Dotace
12 554 838 Kč