Úspěšné projekty OP PIK: Remoska – podpora výzkumně-vývojové činnosti a komplexní podpora inovačních aktivit

29. 11. 2023 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost REMOSKA je výrobce tradičního pečicího náčiní. Remosky se sériově vyráběly přibližně od roku 1957 do roku 1991, kdy po pádu komunismu její výroba skončila. Po získání licence na výrobu Remosky, společnost v roce 1994 znovu zahájila její výrobu ve Frenštátě pod Radhoštěm. V dubnu 2023 ji přesunula do Kopřivnice, kde je výroba automatizovaná a plně digitální s produkcí 7 000 remosek týdně. Cílem společnosti je rozšířit své portfolio i o další kuchyňské výrobky a zároveň cílit i na mladší věkové skupiny zákazníků.

Remoska se nejvíce prodává v Česku, na Slovensku, ve Velké Británii a v Německu. Na export aktuálně putuje okolo čtyřiceti procent výrobků, z toho minimálně polovina do Británie.

POPIS PROJEKTŮ

Společnost REMOSKA realizovala projekty zaměřené na výzkum, vývoj a inovace, díky kterým zvýšila svoji konkurenceschopnost na trhu a otevřela si dveře k dalšímu růstu.

Cílem prvního projektu (Aplikace) byla kompletní inovace tradiční pečící mísy Remoska v souladu s aktuálními trendy v oblasti automatizace a digitalizace pro zvýšení konkurenceschopnosti produktu. Za využití prostředků a metod umělé inteligence, účelových HW zařízení pro pokročilou analýzu povrchových vad výrobků s cílem zvýšení efektivity výroby a snížení ekonomických i energetických ztrát, vznikl nový model Remosky – z moderních teplonosných i povrchových materiálů. Nová Remoska disponuje možností ovládání mobilní aplikací, interaktivním průvodcem vaření, funkcí sdílení receptů, statistikami, průběhy teplot, fotografiemi či dostupnou historií.

Dílčím cílem projektu bylo vytvoření digitálního dvojčete ke každému produktu, které usnadní eventuální servisní úkony, umožní informovat uživatele o aktuálním stavu jeho zařízení, či přispěje k efektivnějšímu upgradu softwarové řídicí části.

Společnost tak zvýšila technologickou úroveň Remosky a tím i zájem o produkt. Modernizovaná Remoska ovládaná mobilní aplikací rozšířila její cílovou skupinu o mladší generaci, která k původní Remosce nemá takový vztah.

Druhý projekt (Inovace) se zaměřil na komplexní posílení inovační výkonnosti společnosti Remoska a svým cílem realizace produktových, procesních a organizačních inovací navázal na úspěch prvního inovovaného produktu. Naprosto stěžejní byla inovace procesní. Jednalo se o pořízení a zavedení komplexní automatizované výrobní linky moderního charakteru na principu automotive (většinově robotizovaná), na kterou navázala leštící a brousící automatická linka včetně příslušenství a dalších souvisejících technologií. V rámci projektu společnost vytvořila inovovaný produkt Remoska Tria plus s nižší hmotností mísy, která je vyráběna z tlustostěnného, za studena lisovaného, plechu a indukčního dna a nižším výkonem 580 W – což zákazníkům uspoří spotřebu el. energie. Produkt má v rukojeti implementován inteligentní řídící člen, který komunikuje pomocí Wi-Fi nebo Bluetooth s aplikací určenou pro řízení inovované Remosky Tria Plus.

Vše bylo doplněno ještě organizační inovací. Společnost REMOSKA pořídila a integrovala ERP systém (Enterprise Resource Planning), který přispěl ke zlepšení v oblastech komunikace a řízení času, manažerských pohledů a prognóz, automatizovaného zpracování dat, marketingových kampaní, řízení dodavatelského řetězce, řízení projektů, generování tiskových sestav.

Důsledkem komplexního posílení inovačních aktivit společnost zrychlila výrobní procesy, čímž došlo k nárůstu produkce výroby. Bude tak moci rozšířit stávající vývojový tým a zintenzivnit výzkum a vývoj. Její hlavní budoucí vizí je zajištění komplexního a kontinuálního vývoje a inovací, což přispěje k technologickému pokroku a zvýšení kvality poskytovaných služeb.

Společnost REMOSKA čerpala na projekty finanční podporu v Programu podpory Aplikace a Inovace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK). Na projektu Aplikace společnost spolupracovala s Univerzitou Hradec Králové (UHK).

Na realizaci projektů jsme se zeptali:

Ing. Petra Vaněčka, ředitele a jednatele společnosti REMOSKA

Ing. Barbory Plochové, jednatelky společnosti TAIRA Consulting EU

 

Co projekty vaší společnosti přinesly?

Ing. Petr Vaněček: Projekt Aplikace přinesl našim zaměstnancům zkušenosti v oblasti výzkumu a vývoje, kdy se nám podařilo nastavit procesní postupy, které neustále zefektivňujeme. Pro společnost je projekt přínosem díky výzkumu nového produktu, který je oproti stávajícím Remoskám vizuálně i funkčně odlišný a disponuje odnímatelným chytrým kabelem, který je možné využít na již zakoupené produkty Remoska s odnímatelným kabelem. Díky tomuto členu a nové aplikaci se stane i váš produkt doma zcela chytrým – můžete tedy například péct ze své zahrady. Díky spolupráci s UHK jsme získali nové zkušenosti v oblasti VaV.

Co se týče projektu Inovace, tak společnosti přinesl primárně posun z ruční výroby ve Frenštátu pod Radhoštěm do zcela nového výrobního závodu, který je výrazně centralizován na jednom místě bez nutnosti kooperace a výrazně automatizován a robotizován. Díky projektu se stal náš výrobní závod jedním z nejmodernějších zařízení svého druhu v Evropě.

Ing. Barbora Plochová: Projekt Inovace byl vysoce finančně nákladný a realizačně náročný – týmu tak přinesl obrovské zkušenosti.

 

Jaké úspěchy jste už zaznamenali?

Ing. Barbora Plochová: Projekt Aplikace nás utvrdil v tom, že má smysl investovat do výzkumu a vývoje nových produktů. Úspěchem je pro nás řádné dokončení projektu a uvádění nového produktu na trh, který se neustále vyvíjí. Proto i výstup projektu neustále prochází dalšími modifikacemi a zefektivňováním v rámci dalších verzí.

Ing. Petr Vaněček: Inovace – v rámci zkušebního provozu již došlo k výrazné časové úspoře a zrychlení celého procesu výroby, který je v současné době stále optimalizován, aby linka vyráběla maximálně efektivně. Po uvedení na trh byl produkt Remoska Tria Plus ihned vyprodán. Očekáváme výrazný nárust tržeb z prodeje vlastních výrobků.

Jaké zkušenosti si z realizace projektů odnášíte? Překvapilo vás něco v průběhu realizace?

Ing. Barbory Plochová: Z obou projektů primárně pozitivní, i když je pravdou, že v době od podání projektu Inovace do samotné realizace došlo k výraznému vývoji na trhu v oblastí automatizace a robotizace. Projekt jsme museli technicky narovnávat, neboť než jsme vyhlašovali výběrová řízení, zjistili jsme, že původně navržená řešení jsou již zastaralá. Projekt tedy prošel složitými změnovými řízeními, které však vedly k vyšší míře automatizace, efektivity, potažmo k lepší procesní inovaci. V rámci realizace obou projektů nás zastihla pandemie COVID-19 a válka na Ukrajině. Tyto dva faktory měly výrazné negativní dopady na dodávky technologií i samotného materiálu do jednotlivých částí linek (např. komponenty Siemens, či nedostatek pracovních sil u výrobců linek, uzavírání ekonomik atd.). Prodlení s dodávkami se prodlužovalo a termín ukončení projektu Inovace se neúprosně blížil. Nicméně, všechny problémy jsme řešili ihned s API a MPO, kteří pružně reagovali a umožnili nám projekt prodloužit a tím i řádně ukončit.

Ing. Petr Vaněček: Zarazilo nás, jak může pandemie a válka negativně ovlivnit celosvětový trh železné rudy a čipů.

 

Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěl k projektům doplnit?

Ing. Petr Vaněček: Bez podpory z OP PIK bychom zřejmě do tak velké investice v rámci Inovací ani nešli, popřípadě až za několik let. Projekt Inovace se stal zásadní v našem vývoji a nastartoval náš hospodářský růst. Projekt Aplikace se stal výchozím bodem pro další výzkum variabilního zdroje tepla v produktu Remoska.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu Podpora výzkumně-vývojové činnosti společnosti REMOSKA
Program podpory OP PIK Aplikace
Období realizace projektu 20. 5. 2019 - 30. 11. 2022
Celkové způsobilé výdaje 32 810 382,53 Kč
Dotace 23 070 411,37 Kč

Název projektu Komplexní podpora inovačních aktivit
Program podpory OP PIK Inovace
Období realizace projektu 2. 1. 2020 - 31. 8. 2023
Celkové způsobilé výdaje 142 978 540,41 Kč
Dotace 64 340 343,18 Kč