Úspěšné projekty OP PIK: Plastigram Industries – Zařízení pro inovativní zpracování odpadu z recyklace papíru z použitých nápojových kartónů k dalšímu využití

29. 04. 2022 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Plastigram Industries (PGI) vyvíjí, staví a provozuje továrny na recyklaci obtížně zpracovatelných plastových odpadů, jako jsou vícevrstvé obalové materiály, které je dnes nutné spalovat nebo skládkovat. K dosažení tohoto cíle úzce spolupracuje s vědeckými institucemi, např. Akademií věd ČR.

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu bylo zahájení ekonomicky smysluplné recyklace odpadu, který vzniká při recyklaci papíru z použitých nápojových kartonů. Tento odpad je dosud převážně spalován, avšak realizace projektu to začíná měnit. V rámci projektu byla pořízena inovativní technologie, jež tvoří jádro linky na zpracování předmětného odpadu. Principem technologie je mechanické třídění vstupního materiálu a následně fyzikálně-chemická a mechanická separace vícevrstvých fólií za použití vodného 20% roztoku kyseliny mravenčí. Výstupem z technologie je i inovovaný produkt – regranulát LDPE, jenž má oproti regranulátům LDPE recyklovaných z fólií vytříděných na třídících linkách z tříděného plastového odpadu výhodu v tom, že se jeho kvalita (technické parametry) méně mění v čase, protože vstupní odpad je stále stejný.

Instalace linky umožnila ekologickou recyklaci odpadu, který vzniká při recyklaci papíru z použitých nápojových kartonů v rozsahu, jenž doposud nebyl nikde v EU aplikován. Dosud využívané spalování je ve srovnání s předmětnou inovativní technologií méně příznivé pro životní prostředí a ekonomicky méně výhodné pro papírny recyklující papír z nápojových kartónů, protože poplatek za spalování či skládkování je vyšší než poplatek za zpracování v předmětné inovativní technologii. Projekt má tedy pozitivní vliv na životní prostředí, neboť došlo ke snížení objemu spalovaných odpadů, ke snížení spotřeby primárních surovin, snížení emisí CO2 a snížení spotřeby energie.

Realizace projektu rovněž umožnila vytvoření nového trhu, protože v porovnání se stávajícími technologiemi (energetické využití odpadu, skládkování a aglomerace) jsou výstupem předmětné technologie produkty diametrálně odlišné kvality (LDPE, HDPE a hliník pro další využití a zpracování).

Společnost Plastigram Industries čerpala finanční podporu v programu Inovace z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Na realizaci projektu jsme se zeptali:

Aleše Pelikána, ředitele společnosti Plastigram Industries

Co projekt vaší firmě přinesl?

Projekt pro nás znamená velký průlom, protože se jedná první technologii na recyklaci vícevrstvých obalových materiálů, kterou se nám podařilo dotáhnout od nápadu přes laboratorní testování až do průmyslového provozu. Doufám, že technologie na recyklaci dalších typů těchto odpadů budou následovat.

Jaké úspěchy jste už zaznamenali?

V návaznosti na provoz linky v Sokolově se nám podařilo navázat spolupráci s největším výrobcem nápojových kartónů na světě, společností Tetra Pak, a společně již připravujeme výstavbu další recyklační linky v Polsku. Doufám, že nebude poslední a další linky v EU budou následovat.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte? Překvapilo vás něco v průběhu realizace?

Překvapení a z nich plynoucích zkušeností bylo mnoho, rozhodně více než bych si přál :). Pro mě asi nejzásadnější bylo, že ač jsme na projektu spolupracovali s renomovanými dodavateli technologií a linku jsme skládali z víceméně standardních strojů, najíždění linky bylo výrazně náročnější a delší, než jsme předpokládali.

Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěl k projektu doplnit?

Podle našich informací je naše linka v Sokolově jediným zařízením na světě, které dokáže zpracovat odpad, který vzniká při recyklaci papíru z použitých nápojových kartonů, na jednotlivé produkty (LDPE, HDPE a hliník) pro další využití a zpracování.

 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu Zařízení pro inovativní zpracování odpadu z recyklace papíru z použitých nápojových kartónů k dalšímu využití
Program podpory OP PIK INOVACE
Období realizace projektu 9. 1. 2019 – 8. 12. 2021
Celkové způsobilé výdaje 86 700 000,00 Kč
Dotace 39 015 000,00 Kč