Úspěšné projekty OP PIK: Papírna Aloisov – Travní tašky

27. 09. 2022 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Historie výroby papíru v Aloisově spadá až k roku 1881. Samotná Papírna Aloisov pod vedením rodiny Meleckých vyrábí papír od roku 2011. Při výrobě společnost používá výhradně metody šetrné k životnímu prostředí, a je proto vlastníkem certifikátů EKOLABEL, BLUE ANGEL, FSCC a dalších.

Ve výrobě je používán 100% recyklovatelný materiál a důraz je mimo jiné kladen také na minimalizaci odpadů. Vzniklý odpad při výrobě tašek i sáčků je ihned znovu recyklován a navrácen zpět do výrobního procesu. Na papírenském trhu dnes dochází k tlaku na využívání šetrných materiálů k životnímu prostředí a Papírna Aloisov na tyto tlaky pružně reaguje a přizpůsobuje jim svou výrobu.

POPIS PROJEKTU

Projekt navázal na již realizovaný projekt "Papírové tašky" z roku 2018. Cílem tohoto projektu bylo zavedení výroby vysoce ekologických produktů s potenciálem nahradit ty neekologické (igelitové tašky a mikrotenové sáčky). Původní produkt – recyklovatelná papírová taška – prošel rozsáhlou inovací. Díky inovovanému procesu výroby začala společnost využívat trávu z lokálních luk a spustila výrobu travního papíru. Z tohoto papíru pak vznikla travní taška, která je dalším ekologickým produktem společnosti. Technologie výroby produktů z travního papíru je zcela unikátní. Papírna Aloisov je jedinou společností, která vyrábí travní papír z recyklovaného papíru a příměsi trávy (sena) z lokálních luk, které jsou v okolí. Obvykle se totiž travní papír vyrábí s příměsí trávy granulované. Prostřednictvím projektu započala výroba také papírových sáčků, které společnost dosud nevyráběla. Travní taška i papírový sáček jsou udržitelnou alternativou, neekologickým produktům výrazně konkurují i svou cenou.

V rámci projektu byly pořízeny tři technologie, regálový systém a byla položena nová podlaha ve skladové hale.

Díky realizaci projektu „Travní tašky“ došlo ve společnosti k naplnění dlouhodobých cílů a vizí, a to k rozšíření sortimentu výrobků, upevnění pozice na trhu a navýšení výrobní kapacity.

Společnost Papírna Aloisov čerpala finanční podporu v programu Nízkouhlíkové technologie – Druhotné suroviny z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Na realizaci projektu jsme se zeptali:

Ing. Zuzany Matuškové, místopředsedkyně představenstva společnosti Papírna Aloisov

Co projekt vaší firmě přinesl?

Díky projektu u nás došlo k rozšíření nabídky o vysoce ekologické produkty, které jsou schopny konkurovat i v mezinárodním měřítku. Ochrana životního prostředí a minimalizace odpadů jsou pro nás prioritami. Podařilo se nám provést skvělou inovaci původního produktu (recyklované papírové tašky) a věříme, že se nám povedou i další. Prostřednictvím projektu jsme si upevnili pozici na trhu a jsme schopni se více prosadit, pružněji reagovat na změny a nabídnout kvalitu.

Jaké úspěchy jste už zaznamenali?

Úspěchem je pro nás zájem firem o naše produkty a navazování nových spoluprací. Za velmi úspěšný považujeme také dokončený výzkum a vývoj produktů, který je všestranně velmi náročný.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte? Překvapilo vás něco v průběhu realizace?

Zkušenosti s realizací dotačních projektů již z dřívějška máme, tyto zkušenosti se ještě více prohloubily. V průběhu realizace projektu jsme se potýkali s problémy souvisejícími s pandemií COVID-19. Došlo k výraznému zpoždění. Odnášíme si z toho to, že je stěžejní mít kvalitní a zkušený projektový tým, který umí předvídat, včas reagovat a řešit změny.

Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěla k projektu doplnit?

Vidíme obrovský potenciál v inovacích našeho produktu. Již nyní testujeme a chystáme další nové možnosti. Hledáme suroviny, které bychom mohli zařadit do výroby a vyrábět z nich tašky. Věříme, že budou mít stejný úspěch jako naše dosavadní produkty.

 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu Travní tašky
Program podpory OP PIK NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE
Období realizace projektu 8. 10. 2020 – 12. 4. 2022
Celkové způsobilé výdaje 15.584.617,96 CZK
Dotace 5.454.616,27 CZK