Úspěšné projekty OP PIK: Nemovitosti Nobilis Tilia, OP PIK

01. 02. 2022 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Nobilis Tilia je česká soukromá společnost, která se zabývá výrobou a prodejem přírodní, aromaterapeutické a bio kosmetiky, vzděláváním a osvětou v tomto oboru. V této činnosti působí v České republice už od roku 1994 a řadí se tak mezi její průkopníky.

POPIS PROJEKTU

Projekt spočíval v rekonstrukci a přístavbě objektu společnosti Nobilis Tilia v Krásné Lípě – Vlčí Hoře. Využívané nemovitosti byly v technickém stavu, který zásadně omezoval možnosti dalšího rozvoje výroby aromaterapeutické kosmetiky. Cílem projektu bylo vytvoření vhodných prostor pro výrobu, skladování a administrativu společnosti, snížení provozních nákladů, zlepšení životního prostředí, pracovních podmínek zaměstnanců a vytvoření nových pracovních míst v okrese Děčín. Kromě toho bylo cílem také zavedení hospodaření s dešťovou vodou v rekonstruovaných objektech a zřízení extenzívní zelené střechy.

Společnost Nobilis Tilia čerpala finanční podporu v programu Nemovitosti z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Na realizaci projektu jsme se zeptali:

Martina Růžičky, generálního manažera společnosti Nobilis Tilia

Co projekt vaší firmě přinesl a jaké provozní náklady se podařilo snížit?

Jednoduše řečeno, projekt přestavby nám přinesl přesně to, co jsme od něj očekávali. Krásné prostředí pro celý náš firemní tým, podporu ekologického způsobu podnikání, který je součástí našeho firemního DNA, rozšíření kapacity pro vývoj, výrobu a skladování našich produktů a zásadní narovnání logistických toků. Máme za sebou první zatěžkávací zkoušku v nových prostorách, kterou je předvánoční výrobní a expediční špička. Tentokrát jsme ji zvládli v mnohem větší pohodě než v letech předchozích. Nové prostory a technologie, které v nich můžeme využívat, prokazatelně zvýšily efektivitu naší práce.

 Máte nějakou zpětnou vazbu na nový vzhled objektu z okolí?

Všechny komentáře, které slýchávám, jsou pozitivní. Někdo dokonce mluví o malém zázraku, že jsme z budovy původně chátrajícího obecního kulturního domu, dokázali vybudovat moderní zázemí firmy, které svým vzhledem zapadá do místní krajiny. To umocňuje i fakt, že celý objekt je umístěn v naší rozlehlé zahradě, která je celoročně volně přístupná všem příchozím. Součástí areálu je i naše návštěvnické centrum s bylinkovou čajovnou a firemní prodejnou s kompletním portfoliem našich kosmetických produktů. Celý areál je tak důkazem toho, že udržitelný způsob podnikání nemusí být jen teorií.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Dlouhodobě při vývoji produktů a rozvoji firmy využíváme různé typy dotací. Nicméně vzhledem k tomu, že přístavba a rekonstrukce celého objektu pro nás byla tou největší investiční akcí v historii firmy, jednalo se bezkonkurečně o nejsložitější projekt, který jsme realizovali. Jsem moc rád, že jsme vše zvládli, a i přes velkou realizační a administrativní zátěž můžeme s jistotou říct, že to bylo dobré rozhodnutí. Potvrdilo se nám, že hlavním klíčem k úspěchu je pečlivé plánování a sázka na kvalitu v oblasti zvolených řešení, materiálů a spolupracujících subjektů.

Kolik pracovních míst a jaké se podařilo realizací projektu vytvořit?

Naše firma prakticky po celou dobu své existence plynule roste. Realizace projektu nám tedy umožňuje v tomto trendu přirozeně pokračovat a každým rokem rozšiřovat náš firemní tým. Zajímavou novinkou pro nás je, že s většími prostory a objemem výroby, do původně čistě ženských týmů přibylo i několik mužů, kteří pomáhají především s fyzicky náročnými pracemi při skladování a výrobě.

Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěl k projektu doplnit?

Zajímavostí je mnoho, a proto svou odpověď spojím s pozvánkou k návštěvě našeho areálu. Kdokoli je zván a může si na vlastní oči prohlédnout výsledek celé rekonstrukce, nahlédnout oknem do výroby a zavítat do našeho návštěvnického centra. O zajímavosti u nás nouze není.

 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu Nemovitosti Nobilis Tilia, OP PIK
Program podpory OP PIK NEMOVITOSTI
Období realizace projektu 21. 10. 2019 – 16. 4. 2021
Celkové způsobilé výdaje 43 142 016,75 Kč
Dotace 19 413 907,53 Kč