Úspěšné projekty OP PIK: NAFIGATE ve spolupráci s VUT

13. 11. 2018 | Články

Související tisková zpráva ze dne 13. 11. 2018

PROFIL SPOLEČNOSTI

NAFIGATE Corporation a.s. je technologická firma založená v roce 2011. Na globální trh přináší projekty zaměřené na vývoj a výrobu nové energeticky úsporné generace nanovlákenných membrán pro technologie čištění vody a vzduchu, textilní průmysl či kosmetiku. Další klíčovou aktivitou firmy je využití biotechnologie Hydal, která jako první na světě využívá v průmyslovém měřítku 100% odpad, kterým je použitý fritovací olej, pro výrobu biopolymeru PHA. NAFIGATE propojuje experty z oblasti vědy s cílem vybudovat globální centrum excelence v oblasti nano a bio technologií.

POPIS PROJEKTU

Prioritním cílem projektu byl tzv. znalostní transfer, tzn. spolupráce s Fakultou chemickou Vysokého učení technického v Brně na snížení výrobních nákladů biotechnologie Hydal. Protože firma nedisponuje potřebným know-how z oblasti chemických, biotechnologických a výrobních procesů, oslovila ke spolupráci tým univerzitních odborníků. Dotační podporu tohoto typu spolupráce umožňuje program „Partnerství znalostního transferu“ (PZT) Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Technologie Hydal dokáže díky využití odpadu snížit náklady na výrobu biopolymerů, které jsou klíčovým prvkem pro vývoj a výrobu nanovlákenné membrány a jejího dalšího využití. Díky projektu došlo ke zdokonalení dvou výrobních procesů a jedné procesní inovace při zavádění nových produktů pro biotechnologii Hydal. Tyto postupy společnost již využívá při výstavbě průmyslových linek v Číně.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu, a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídala PhDr. Lenka Mynářová, členka představenstva, která odpovídá za celý projekt Hydal:

Co projekt vaší firmě přinesl?

Realizace projektu nám umožnila urychlit vývoj konkrétních částí rozsáhlé technologie. Díky tomu, že jsme ustavili společné týmy, které pracovaly v reálném čase, řešili jsme problémy a výzvy opravdu nejrychlejším možným způsobem. Pro nás – jako firmu – byl velký přínos v tom, že kolegové z vysoké školy s námi sdíleli reálné problémy. Nemuseli jsme psát složitě zadání – byli jsme jeden tým. Tento způsob jsme – díky PZT – realizovali poprvé a natolik se osvědčil, že v něm pokračujeme i na dalších projektech.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Největší radost mám z toho, že se potvrdilo, jak cenné je zapojení mladých vědců – talentů do řešení praktických technologických i složitých vědeckých problémů. Věděli to už naši předci – že v různorodosti je síla. Že sdílení zkušeností, nové pohledy na věc přináší právě různorodé týmy. A přesně to PZT přineslo. Starší zkušené mentory i mladé talenty.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Že spolupráce VŠ – firma může reálně velmi dobře fungovat, a navíc v reálném čase. I čas je kritický – rozhoduje o úspěchu na trhu.

Proč jste ke spolupráci oslovili brněnské VUT a jak spolupráce probíhala?

S VUT spolupracujeme již od roku 2011. Ale vždy to byla spolupráce na bázi smluvního výzkumu. Tzn. existoval svět firmy – my a oni – VŠ. PZT to změnilo – zůstalo jenom „my“. Spolupráce je dlouhodobě opravdu výborná – ostatně o tom svědčí výsledky – Hydal je opravdu globálně jedinečná technologie.

Jakým partnerem pro Vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?
Začínali jsme jako jeden z prvních projektů OP PIK. V počátcích nebyl odladěný systém MS2014, PZT byl úplně nový typ dotačního titulu. Nebylo to vůbec jednoduché ani pro nás, ale ani pro agenturu. Vše jsme zvládli díky tomu, že jsme se na API mohli vždy obrátit s dotazy a hledali jsme společně řešení. A to platí i pro ŘO MPO. A nakonec jsme vše zvládli. Společně.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu
Zlepšení parametrů průmyslové technologie Hydal ve spolupráci s VUT
Program podpory OP PIK
Partnerství znalostního transferu – Výzva I
Období realizace projektu
01.08.2016 – 31.07.2018
Celkové způsobilé výdaje
2 875 090,21 Kč
Dotace
2 012 563,12 Kč