Úspěšné projekty OP PIK: MASO UZENINY PÍSEK – Úspory energie ve výrobním středisku Písek

19. 04. 2023 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Maso uzeniny Písek je česká akciová společnost, která vyrábí a prodává masné výrobky. Zaměřuje se dominantně na zpracování vepřového masa a výrobu veškerého sortimentu masných výrobků. Na trhu působí od šedesátých let minulého století a od roku 1993 je českou soukromou společností.

POPIS PROJEKTU

Cílem projektu byla úspora energie ve výrobním středisku společnosti v Písku. V rámci něj došlo k pořízení moderních a energeticky účinnějších technologií a výrobních zařízení, a tím ke zvýšení energetické účinnosti, resp. snížení energetické náročnosti výrobního střediska Písek, zejména k výraznému snížení spotřeby tepelné energie pro ohřev technologické vody a ke snížení spotřeby elektrické energie. Konkrétně byla realizována výměna kotlů a ostatního zařízení kotelny, rekonstrukce původního komína a umístění akumulační nádrže pro ukládání odpadního tepla. Dále pak pořízení nových technologických zařízení a úsporného osvětlení ve výrobním středisku. Kromě toho instalací elektricky ovládaných uzavíracích ventilů na straně čpavku došlo ke zvýšení bezpečnosti a provozní spolehlivosti.

Projekt tak vyřešil vysokou energetickou náročnost stávajících technologií a výrobních zařízení, přičemž spotřeba energií tvoří významnou složku nákladů společnosti. Nově vybudovaná kotelna splňuje platné emisní limity a zajišťuje veškerou potřebu technologické i topné páry pro masnou výrobu v závodě. Pořízením nového zařízení dále došlo k zajištění dostatečné výrobní kapacity pro navyšování objemu výroby a rozšiřování nabízeného sortimentu, což umožnilo společnosti upevnit své postavení na trhu. Díky nové technologii společnost získala konkurenční výhodu, která přináší kromě rozšíření odbytu i navýšení objemu produkce.

Společnost Maso Uzeniny Písek čerpala finanční podporu v programu Úspory energie z Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost (OP PIK).

Na realizaci projektu jsme se zeptali:

Čestmíra Motejzíka, předsedy představenstva společnosti Maso uzeniny Písek

Co projekt vaší společnosti přinesl?

Uskutečnění úsporných opatření vedlo ke snížení energetické náročnosti výrobního střediska, zejména k výraznému snížení spotřeby tepelné energie pro ohřev technologické vody, ke snížení spotřeby elektrické energie a vody u stávajících odpařovacích kondenzátorů. Kromě toho byla instalací elektricky ovládaných uzavíracích ventilů na straně čpavku zajištěna vyšší bezpečnost a provozní spolehlivost. Díky rekonstrukci dále došlo k regulaci spotřeby vody, využití odpadního tepla, zvýšení úrovně bezpečnosti a spolehlivosti provozu.

Jaké úspěchy jste už zaznamenali?

Měli jsme tu čest, že náš projekt byl vybrán odbornou porotou k ocenění Podnikatelský projekt roku. Toho si opravdu vážíme a motivuje nás to k hledání nových cílů, které přispějí nejen ke snižování energetické náročnosti výroby, ale i ke snižování uhlíkové stopy a obecně k odpovědnějšímu přístupu k ochraně životního prostředí.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte? Překvapilo vás něco v průběhu realizace?

Jednalo se o náš první projekt realizovaný v rámci Operačního programu Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost. My jsme dosud měli určité zkušenosti se získáváním zemědělských dotací, tj. dotací v rámci Programu rozvoje venkova a národních zemědělských dotací. Realizace projektu v rámci OP PIK proto byla pro nás, jakožto „začátečníky“ hodně náročná, a bez pomoci poradenské agentury, kterou jsme si k zajištění realizace vybrali, asi i nemožná.

Je nějaká zajímavost, kterou byste chtěl k projektu doplnit?

Pro instalaci kotlů musel být použit jeřáb o nosnosti 500 tun, protože kotelna je ve výrobním areálu běžnou mechanizací nepřístupná, a tak jedinou možností, jak kotle usadit na patřičné místo bylo střechou, jejich přenesením horem přes objekty výrobních budov na vzdálenost více než 40 m. A to bylo opravdu náročné.

 ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu Úspory energie ve výrobním středisku Písek
Program podpory OP PIK Úspory energie
Období realizace projektu 28. 4. 2019 - 30. 10. 2020
Celkové způsobilé výdaje 44 385 268,81 Kč
Dotace 13 549 043,39 Kč