Úspěšné projekty OP PIK: KIWI.COM

21. 08. 2019 | Články

Případová studie projektu realizovaného z prostředků OP PIK

Související tisková zpráva ze dne 21. 8. 2019

Profil společnosti

Společnost Kiwi.com, dříve Skypicker.com, je považována za vůbec nejúspěšnější český technologický start-up. Její zakladatel, Oliver Dlouhý, měl v roce 2012 geniálně jednoduchý nápad, a to vytvořit internetový vyhledávač letenek, který nabízí i spojení nabídky aerolinek, které spolu navzájem nespolupracují. Zájem o produkt byl obrovský a růst raketový: z brněnské garážové firmy o třech zaměstnancích se během sedmi let stala velká společnost s obratem 30 miliard ročně, která dnes zaměstnává 2 900 lidí po celém světě. Dnes už Kiwi.com nenabízí jenom letenky, ale i spojení vlakem nebo autobusem – a chystá se připojit rovněž taxislužbu.

Popis projektu

Cílem projektu bylo zřízení centra sdílených služeb v centrále společnosti v Brně. Centrum je funkčně samostatnou jednotkou v rámci společnosti, která je zodpovědná za obsluhu centrálního distribučního IT systému pro správu obchodních případů. Správu IT systému zajišťuje centrum zároveň i pro distribuci obchodních případů pro zákazníky, kteří je poptávají jako externí službu. Takovými zákazníky jsou například dopravní a letecké společnosti nebo online cestovní kanceláře.

V čem konkrétně spočívala podstata projektu a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal

Jiří Svoboda, projektový manažer.

Co projekt vaší firmě přinesl?

V první řadě bylo díky projektu možné zrychlit nábor nových zaměstnanců pro vytvoření samostatného centra sdílených služeb, které je pro společnost Kiwi.com zásadní pro bezproblémovou správu obchodních případů a tím i běh společnosti. Dotační příležitost se naskytla společnosti ve chvíli, kdy se nacházela ve fázi rychlého růstu. Nahromaděný volný kapitál mohla společnost reinvestovat do dalšího rozvoje vlastního produktu, zatímco finanční prostředky poskytnuté z OP PIK urychlily tvorbu nových pracovních míst a nábor nových zaměstnanců pracujících v centru sdílených služeb, čímž zvýšily konkurenceschopnost a zejména pak stabilitu společnosti v globálním měřítku.

„Z realizace projektu si Kiwi.com odnáší velmi pozitivní zkušenost ze spolupráce s veřejnou správou. I díky efektivní spolupráci v průběhu realizace projektu Kiwi.com úspěšně absolvovalo kontrolu Auditního orgánu Ministerstva financí.“

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Největší radost má Kiwi.com ze zřízení centra sdílených služeb jako takového, dále pak z efektivní spolupráce jednotlivých týmů obsluhující toto centrum a ze stability pro chod společnosti, které centrum poskytuje při správě jednotlivých obchodních případů.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Z realizace projektu si Kiwi.com odnáší velmi pozitivní zkušenost ze spolupráce s veřejnou správou. I díky efektivní spolupráci v průběhu realizace projektu Kiwi.com úspěšně absolvovalo kontrolu Auditního orgánu Ministerstva financí.

Jakým partnerem pro Vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

Partnerství s Agenturou pro podnikání a inovace a řídícím orgánem MPO probíhalo na profesionální úrovni, kdy veškeré požadavky a administrativní úkony vyžadované poskytovatelem dotace byly flexibilně vyřízeny a vždy vyhověly představám společnosti Kiwi.com, což bylo nezbytné pro úspěšné dokončení celého projektu. Vedle těchto partnerství si Kiwi.com také cení partnerství s externí poradenskou společností, která od samých prvopočátků projektu poskytovala precizní odborné poradenské služby, bez kterých by společnost Kiwi.com projekt vzhledem ke své komplexnosti nedokázala realizovat.

Základní informace o projektu

Název projektu Centrum sdílených služeb společnosti SkyPicker.com
Program podpory OP PIK ICT a sdílené služby – I. Výzva – aktivita Zřizování a provoz center sdílených služeb
Období realizace projektu 1. 9. 2015 – 30. 8. 2018
Celkové způsobilé výdaje 194 010 906,- Kč
Dotace 87 663 600,- Kč