Úspěšné projekty OP PIK: HT ROAD

27. 02. 2019 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost HT ROAD se specializuje na frézování vozovek, komunikací a ploch s asfaltovým nebo betonovým povrchem. Speciální technika umožňuje firmě práci jak na menších, tak větších stavbách včetně úprav specifických míst jako jsou haly, garáže, či tunely. Modrožluté frézy HT Road lze potkat na silnicích po celé České republice i na Slovensku, a to díky spolupráci s významnými českými i mezinárodními stavebními společnostmi. Firma vznikla v roce 2003 a sídlí v Brně. Firma byla oceněna titulem Podnikatelský projekt roku 2018 v kategorii Ekoenergie pro konkurenceschopnost.

POPIS PROJEKTU

Hlavní motivací společnosti HT ROAD k realizaci projektu byly ekonomické a ekologické úspory při stavbě komunikací, konkrétně při opravách narušených krajnic silnic II. a III. tříd.  Dosud bylo běžným postupem vybourání vozovky v celé její šíři a následný odvoz původního materiálu zabudovaného do vozovky na skládku. Tento postup byl ale časově i finančně velmi náročný, a navíc značně zatěžoval životní prostředí. Společnost HT ROAD díky dotačnímu projektu uvedla do provozu dvě nejmodernější silniční frézy využívající takzvanou 3D nivelační technologii. Firma je díky ní schopna rekonstruovat silnice opětovným využitím stavebního materiálu přímo na místě, tedy bez nutnosti jeho odvozu a likvidace. Tato technologie funguje na principu rozfrézování původního materiálu a následném zapracování takto vytvořené hmoty recyklační frézou znovu do vozovky. Použitím nové technologie dochází k omezení těžby lomového kamene i následné výrobě štěrku. To výrazně ulevuje životnímu prostředí a snižuje znečištění včetně emisí CO2 souvisejících s výrobou, dopravou a zabudováním nových primárních surovin. Díky novému strojovému vybavení a novým technologickým postupům se snížily náklady na sanace krajnic na přibližně 60 % původních nákladů.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu, a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal pan Jaromír Stiblík, ředitel společnosti.

Co projekt vaší firmě přinesl?

Pro firmu představuje projekt přínosem spočívající ve zkvalitnění a zpřesnění našich prací, a hlavně se stala firma konkurenceschopnou vůči velkým společnostem.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Především mám radost, že i malé firmy jsou platnými účastníky v rámci šetrnosti vůči přírodě, kde naše technologie 100% využívá materiál opravované konstrukce vozovek, což ulevuje životnímu prostředí a snižuje znečištění CO2 související s opravou.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Díky této podpoře jsme schopni dosáhnout vyšších cílů a mohli jsme do našich výrobních procesů zapracovat špičkové technologie.

Jakým partnerem pro Vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

Chci velice poděkovat, MPO a API se zabývají těmito pobídkami a umožňují tak malým a středním firmám více se rozvíjet.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu
NÍZKOUHLÍKOVÉ TECHNOLOGIE – DRUHOTNÉ SUROVINY
Program podpory OP PIK
Nízkouhlíkové technologie –  I. Výzva – Druhotné suroviny
Období realizace projektu
29. 7. 2016 – 31. 12. 2017
Celkové způsobilé výdaje
19 600 000 Kč
Dotace
8 820 000 Kč

sdr