Úspěšné projekty OP PIK: Holík International

21. 07. 2020 | Články
PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost Holík International s.r.o. je ryze česká společnost, která se zabývá vývojem, výrobou a prodejem rukavic pod svou vlastní značkou Holík. Jedná se o rukavice pro hasiče, policii, armádu a záchranáře. Ve svém oboru patří mezi tři nejvýznamnější evropské producenty a z pohledu inovací se v posledních letech stala evropským lídrem.

POPIS PROJEKTU

Výroba rukavic patří k oborům, u nichž je stále téměř výhradně využívána ruční práce. Technologie a postupy jsou po desetiletí neměnné. Kvalita jednotlivých rukavic je tak závislá na zručnosti a pozornosti pracovníků, a proto zejména u membránových rukavic může docházet k negativnímu ovlivnění uživatelských vlastností.

Z pohledu technologie je operace vkládání membrány do rukavice velmi primitivní operací s vysokým rizikem zmetkovitosti, která téměř vždy sníží uživateli komfort nošení a limituje ho v úchopové schopnosti prstů. Tento nedokonalý postup není nikde ve světě vyřešen.

V oblasti testování odolnosti rukavic proti chladu a tepelným rizikům neexistuje testovací přístroj a metodika, které by hodnotili rukavici jako finální výrobek. Testování probíhá téměř výhradně jen na jednotlivých plošných materiálech, nebo na skladbě materiálů. Takový způsob testování nepostihuje rukavici jako celek a nemusí tak odhalit rizika, se kterými se uživatel (například hasič) setká v reálném prostředí. Rukavice, která splňuje příslušné normy, tak nemusí být vždy zcela bezpečná.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal Tomáš Pekař, ředitel vývoje.

Co projekt vaší firmě přinesl?

Díky novému testovacímu zařízení jsme v současné době jediným výrobcem technických rukavic na světě, který dokáže hodnotit bezpečnost rukavic i z pohledu konstrukce a míst zatížených pomocnými konstrukčními materiály.  Systém 272 teplotních senzorů dává informace, které místo na rukavici je nejslabším místem a díky tomu můžeme vyvíjet bezpečnější ochranné pomůcky. Testovací zařízení nám ukazuje, o kolik vyšší teplota je na lidské ruce v místě švu na podšívce anebo v místě švu vrchového materiálu. A naměřené výsledky jsou zajímavé, někdy i překvapivé. Vývojáři mají velmi konkrétní data, s kterými můžou pracovat. Je to mimořádná konkurenční výhoda a příslib toho, že si pozici inovačního lídra udržíme i v následujících letech. 

Je realizace výzkumných a vývojových aktivit pro vaši společnost důležitá?

Výzkumné a vývojové aktivity jsou pro naši společnost naprosto klíčové a zajišťují nám budoucnost. V našem oboru je velmi důležité, aby naši zákazníci měli ve značku Holík důvěru. A důvěru zákazník získává z velké části i tím, když vidí profesionalitu našeho vývojového oddělení, vnímá naše investice do vývoje a může si osahat výsledky vývoje, které naše produkty v mnohém staví před naši konkurenci

Spolupracujícím subjektem v tomto projektu pro vás byla i Západočeská univerzita v Plzni. V čem spolupráce spočívala a co vám tato spolupráce dala?

Tým elektrotechnické fakulty kolem pana docenta Aleše Hamáčka byl pro projekt naprosto zásadní. My jsme se jako nositel první myšlenky snažili o co nejpřesnější zadání, a technické řešení bylo navrhováno a realizováno univerzitou. My, jako rukavičkáři, jsme přidávali odbornost z pohledu znalosti produktu, výroby a vývoje rukavic. Během těch tří let jsem na konsorciálních schůzkách neměl pocit, že jsem na univerzitní půdě, ale ve velmi profesionální organizaci, jejíchž hlavní činností je výzkum a vývoj. Tato mimořádně dobrá zkušenost nás dovedla k rozhodnutí pracovat společně i na dalších projektech.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Odnáším si to, že stojí za to snít a sny uskutečňovat. Když člověk jde do nového projektu, pak cíl musí být zajímavý a velký. Není dobré se držet u zdi. Jen pro tyto velké cíle musí mít firma toho správného partnera.

Jakým partnerem pro vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

Spolupráce byla velmi profesionální, všechny nejasnosti byly bez problémů vyřešeny jednoduchou komunikací. Tuto dobrou zkušenost jsme měli ale i díky tomu, že jsme měli svoji vlastní agenturu, která se nám o management projektu starala. Bez toho by mé hodnocení bylo možná jiné. Administrace bez zkušeností není určitě úplně jednoduchá.

 

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU
Název projektu Unikátní testovací systém a pokročilé poloautomatické výrobní technologie pro zvýšení komfortu a ochrany rukavice proti tepelným rizikům
Program podpory OP PIK APLIKACE I – VÝZVA S ÚČINNOU SPOLUPRACÍ
Období realizace projektu 1. 1. 2017 – 28. 9. 2019
Celkové způsobilé výdaje 8 995 860, 99,- Kč
Dotace 5 118 644, 88,- Kč