Úspěšné projekty OP PIK: GUMEX

23. 04. 2019 | Články

Případová studie projektu realizovaného z prostředků OP PIK

Související tisková zpráva ze dne 23. 4. 2019

Profil společnosti

GUMEX, spol. s r.o. je rodinná firma, založená v roce 1994 v moravské Strážnici. Základní vizí majitelů v době vzniku firmy byl prodej hadic a pryží. Bez předchozí zkušenosti s obchodem s těmito komoditami, se podařilo vybudovat silnou národní firmu, která v současnosti dodává a vyrábí především průmyslové hadice s koncovkami, ploché těsnění a těsnění v metráži.
Od roku 2006 působí dceřiná společnost GUMEX SK, spol. s r.o. také na Slovensku.
Společnost nyní poskytuje své služby ve Strážnici, Brně, Praze, Bratislavě, Žilině a v Košicích. Pečuje o více než 12 tisíc zákazníků z řad firem a živnostníků. V České a Slovenské republice zaměstnává více než 150 lidí. Disponuje skladovými, výrobními a provozními plochami o rozloze větší než 13 000 m². Firma se v podnikání řídím těmito základními hodnotami: poctivostí, systémem a řádem. Zakládá si na odborných znalostech, fungujících procesech a neustálém vývoji. Potvrzením zodpovědného a systematického přístupu k podnikání je udělení certifikátu ISO 9001:2016.

Popis projektu

Společnost GUMEX začala plánovat projekt realizace fotovoltaické elektrárny (FVE) a dobíjecí stanice pro elektromomobily v roce 2016 v době, kdy se musela potýkat s problémy s proudovými špičkami. Zahájení prací na projektu předcházela jednání s dodavatelem energie, dodavateli FVE a odborem životního prostředí. Na základě dostupných ekonomických a technických podkladů se firma rozhodla zpracovat projekt žádosti o dotaci z Výzvy II programu Nízkouhlíkové technologie z OP PIK.

Tento projekt představuje jedinečné řešení spojující využití energie z obnovitelného zdroje energie (OZE), její ukládání a nabíjení elektromobilu, se zcela jedinečným softwarovým řešením inteligentní regulace celého systému a provozu firmy v reálném čase.

Předpokládaná přímá úspora energie na odběrném místě firmy dosahuje kolem 40 MWh ročně jen díky FVE. Při tarifu 3,40 Kč/kWh se jedná o finanční úsporu 136 000 korun ročně. Další významné úspory energie dosahuje GUMEX inteligentním regulováním spotřeby energie z dostupných zdrojů (FVE, akumulátory, síť EE běžný tarif). V praxi může firma přes den využívat současné základní připojení do sítě a plný výkon FVE ve slunečních dnech. FVE bude v případě přebytku nabíjet akumulátory, ohřívat TUV či nabíjet elektromobil. Veškerý provoz vyhodnocuje a řídí software v PLC, včetně plánování provozu FVE díky předpovědím počasí v dané lokalitě.

V čem konkrétně spočívala podstata projektu, a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal

Josef Duna, vedoucí pobočky Strážnice.

Co projekt vaší firmě přinesl?

Projekt nám umožnil dvě věci. Na jedné straně úsporu elektrické energie, kdy je elektrárna schopna dodat v dobrých slunečných dnech až 280 kWh denně. Na druhé straně touto úsporou pomáhá vykrývat špičky, kterých díky provozu strojních zařízení dosahujeme. V oblasti, v níž sídlíme už nebylo možné ze strany distributora navýšit příkon elektrické energie, kterou jsme potřebovali pro zajištění provozu s pořízením nového strojního zařízení, 3D vodního paprsku. Vlastní výroba nám toto vyřešila.

Dalším přínosem je určitě nabíjecí stanice elektromobilu, která byla součástí projektu. Díky ní jsme pořídili i elektromobil a zjistili tak výhody, které nabízí v rámci využití v městském provozu.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Naše firma má díky instalovaným technologiím poměrně velkou spotřebu elektrické energie. I v době volna a o víkendech se spotřeba pohybuje kolem 15 kWh. Díky slunečnému počasí jsme schopni být v době volna absolutně nezávislí na dodávce distribuce, a navíc si zajistit teplou vodu či přebytky akumulovat do baterií pro další využití.

„I zdánlivě neřešitelné věci jsou při dobré vůli zúčastněných možné.“

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

I zdánlivě neřešitelné věci jsou při dobré vůli zúčastněných možné.

Jakým partnerem pro Vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

Poměrně pružným. Celá realizace byla poměrně rychlou záležitostí bez zbytečných průtahů.

Základní informace o projektu

Název projektu Akumulace energie a výstavba FVE firmy GUMEX
Program podpory OP PIK Nízkouhlíkové technologie – Výzva II – aktivita b) Akumulace energie
Období realizace projektu 14. 5. 2018 – 6. 11. 2018
Celkové způsobilé výdaje 2 547 734 Kč
Dotace 1 783 414 Kč