Úspěšné projekty OP PIK: FV-Plast

17. 07. 2018 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost FV-Plast, a.s. je ryze českou společností s podnikatelskou historií datovanou od roku 1990. Specializuje se na vývoj a výrobu plastových trubek, tvarovek a uzavíracích armatur pro rozvody tlakové vody.

POPIS PROJEKTU

Předmětem projektu v programu Marketing byla podpora účasti společnosti FV-Plast na zahraničních veletrzích s cílem navýšení podílu exportu jejích výrobků na trzích zemí Perského zálivu, západní Evropy a v Rusku. Dotace byla poskytnuta na pronájem, zřízení a provoz stánků na vybraných veletrzích. Dále pak na dopravu vystavovaných exponátů, včetně balného a manipulace, a na výdaje na marketingové materiály v cizích jazycích.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu, a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal pan Georgios Karadzos, statutární zástupce a člen představenstva společnosti FV-Plast.

Co projekt Vaší firmě přinesl?

Jednoznačným přínosem projektu bylo posílení růstu exportu společnosti díky nalezení nových trhů i nových exportních příležitostí. V souvislosti s poklesem obratu v letech 2014 a 2015 bylo také důležité stabilizovat situaci, udržet pozici na stávajícím největším trhu (Rusko), na kterém došlo k poklesu exportu v souvislosti se zavedenými sankcemi.

Důležité bylo zároveň proniknout na nové trhy s komplexní ucelenou nabídkou, novými inovovanými výrobky a sortimentními řadami, které se v průběhu minulých období podařilo vytvořit také díky účasti našich projektů v programu Inovace v OPPI.

Jsme rádi, že projekt byl podpořen a úspěšně realizován. Podařilo se najít nové zákazníky v Rusku, Turecku, Chorvatsku a Itálii. Zcela novým trhem se pro nás stala Čína.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Největším úspěchem byl vstup na čínský trh a stabilizace exportu do Ruska. Z tohoto hlediska lze říci, že účast na stěžejních výstavách AQUATHERM Moscow 2016 a MOSTA CONVEGNO EXPOCOMFORT 2016 byly naprosto klíčové. Třetí absolvovaný veletrh BIG5 v Dubaji byl pro společnost důležitý z hlediska marketingové strategie GULF Area a ve snaze prosadit se na těchto trzích.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Účast na stěžejních výstavách a veletrzích a prezentace nových inovovaných výrobků je v dnešní době nejen zcela nezbytnou součástí marketingu a podpory prodeje, ale zejména cesta k udržení trhů, nalézání nových exportních příležitostí, a tím pádem také cestou k dalšímu růstu firmy. S ohledem na výši exportu, v případě naší společnosti se jedná o 70 procent, je to naprosto nezbytné.

Svůj projekt jste realizovali se záměrem nalézt nové trhy pro odbyt portfolia vašich inovovaných výrobků, které jste zdokonalovali mimo jiné v rámci předešlého OP Podnikání a inovace. Podařilo se vám tohoto cíle dosáhnout?

Jednoznačně ano. Portfolio výrobků ucelených systémů pro kompletní řešení rozvodů vody, podlahového vytápění, primárních částí geotermálních tepelných zdrojů a potrubí pro infrastrukturní rozvody v rezidenční i průmyslové výstavbě se podařilo vytvořit právě díky realizaci projektů Inovace III a Inovace IV v rámci programu OPPI. Inovované výrobky dnes tvoří cca 50 procent produkce. Při obratu 700 milionů korun si lze představit, na jaké úrovní by bez průběžného zavádění inovací produktu a procesu dnes společnost byla.

Inovace pro nás znamená také růst přidané hodnoty u nových inovovaných výrobků vyráběných na nejmodernějších automatizovaných technologiích. Tento faktor je důležitý zejména pro stanovení ceny a průnik na nové trhy.

Svojí účastí na významném oborovém veletrhu v Moskvě jste reagovali na aktuální mezinárodní hospodářskou a politickou situaci kolem Ruska. Podařilo se vám v souvislosti s účastí v programu Marketing posílit svoji tamější pozici?

Mezinárodní situace v Rusku se v době před realizací projektu vyostřila díly sankcím, které byly vůči Rusku uplatněny. Pro nás je ale ruský trh stěžejní partner. Nejvyšší propad tržeb s Ruskem byl zaznamenán rok před zahájením veletrhu v roce 2015. Kdybychom situaci neřešili a veletrhu se neúčastnili, následky by mohly být daleko horší. S obchodními partnery se musí aktivně komunikovat. Z tohoto hlediska byl AQUATHERM v roce 2016 stěžejní. Výsledkem byla z dnešního pohledu nejen stabilizace, ale také růst. Účastí na veletrhu jsme získali také nového zákazníka.

Zaznamenali jste v souvislosti s realizací projektu očekávané navýšení celkového objemu exportu do zahraničí?

Určitě. Pokud by se projekt nerealizoval, nenalezli bychom nové zákazníky na trzích Číny a Ruska, díky nimž jsme zaznamenali cca 7 až 10procentní nárůst exportu.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu
Účasti společnosti FV-Plast, a.s. na veletrzích v zahraničí 2016
Program podpory OP PIK
Marketing – Výzva I
Období realizace projektu
09. 09. 2015 – 21. 12. 2016
Celkové způsobilé výdaje
3 352 600,16 Kč
Dotace
1 676 300,08 Kč