Úspěšné projekty OP PIK: EXON

14. 12. 2017 | Články

Související tisková zpráva ze dne 14. 12. 2017

PROFIL SPOLEČNOSTI

Firma EXON s.r.o. je přední českou IT společností poskytující produkty a služby pro všechny oblasti práce s dokumenty. Společnost dodává na trh osvědčené systémy pro správu elektronické dokumentace a komplexní služby zabezpečené archivace a digitalizace dokumentů včetně vytěžování dat z formulářů a zakázkového vývoje software.

POPIS PROJEKTU

Obsahem realizovaného projektu byl rozvoj modulárního softwarového systému pro digitalizaci kulturního dědictví. Díky projektu došlo k významnému zvýšení funkčnosti stávajícího informačního systému prostřednictvím rozšíření o tři nové moduly. Vytvořený softwarový systém představuje komplexní integrované řešení pro digitalizaci kulturního dědictví a je orientován k využití ve středních a velkých digitalizačních projektech. Umožňuje řízení zpracování digitalizace mnoha desítek tisíc stran knih denně a koordinovanou práci desítek operátorů. Umožňuje zachovat v digitální formě všechny atributy originálů a umožňuje pro budoucnost uchovávat originály v podobě, která je nezávislá na aktuálním stavu techniky zajišťující dlouhodobou správu a využitelnost digitalizovaných objektů v současném i budoucím rychle se měnícím prostředí IT.

Systém umožňuje digitalizaci knihovních, archivních, muzejních a sbírkových fondů (kulturního dědictví) podle aktuálních standardů platných v České republice i Evropě a specifikací Národní digitální knihovny ČR. Je kompatibilní se systémy pro zpřístupňování kulturního dědictví a systémy pro jeho dlouhodobé bezpečné ukládání a uchovávání jako je např. digitální knihovna Kramerius a LTP systém. Modulární systém umožňuje téměř okamžitě reagovat na případné nové standardy a požadavky.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu, a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal pan pan Petr Süč, vedoucí digitalizace firmy EXON s.r.o.:

Co projekt vaší firmě přinese?

Projekt naší společnosti EXON s.r.o. přinese především zvýšení konkurenceschopnosti, větší stabilizaci a potenciál k dalšímu růstu, a to zejména v oblasti digitalizace kulturního dědictví.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Díky dotaci jsme po dvouletém úsilí získali nový SW systém, který zautomatizoval řízení zpracování digitalizace a koordinaci práce operátorů digitalizační linky podle původních předpokladů a v některých oblastech tyto předpoklady i překonal.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

V mém případě se jedná především o zkušenosti z oblasti personální práce, kdy se zejména ve druhé polovině projektu naplno projevil obecný nedostatek kvalifikovaných a schopných zaměstnanců v oblasti ICT, kdy jsme museli pružně reagovat na tuto situaci tak, abychom snížili na minimum odchod vývojářů do jiných firmem a pokud se nám toto v jednotlivých případech přeci jen nepodařilo, tak odchozí zaměstnanci byli rychle nahrazeni kvalitními zaměstnanci nově přijatými.

Byli byste schopni projekt realizovat v takovém rozsahu a kvalitě i bez dotační podpory?

Bez dotační podpory bychom v takovém rozsahu a kvalitě nebyli schopni projekt realizovat. Dovolím si tvrdit, že by vedení firmy takový projekt bez dotační podpory pravděpodobně ani neschválilo.

Jaký největší přínos mají pro Vaši firmu nově vyvinuté moduly SW?

Největší přínos nově vyvinutých SW modulů spatřuji ve významném snížení nákladovosti procesu digitalizace kulturního dědictví, konkrétně ve výrazném zvýšení efektivity práce (cca 7x) a snížení chybovosti, kdy se podařilo snížit chybovost bez zásahu operátora na minimum.

Jak se změnilo postavení Vaší společnosti v konkurenčním prostředí po realizaci projektu?

Přesto, že projekt skončil před několika málo měsíci, je již nyní patrná změna postavení společnosti EXON v konkurenčním prostředí, a to konkrétně v nárůstu počtu zákazníků v oblasti digitalizace kulturního dědictví, zejména ze sféry knihoven, muzeí a archivů. Střízlivé odhady vedení firmy očekávají ekonomický přínos v řádu miliónů korun ročně, postupně (ještě v období udržitelnosti projektu) s rostoucím povědomím odborné veřejnosti v oblasti digitalizace kulturního dědictví o schopnostech a kvalitách žadatele, které mu realizace tohoto projektu přinesla, v řádu jednotek až desítek miliónů korun ročně.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu
SW systém pro digitalizaci kulturního dědictví II.
Program podpory OP PIK
ICT a sdílené služby – Výzva I – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení
Období realizace projektu
3. 7. 2015 – 30. 6. 2017
Celkové způsobilé výdaje
22 571 067, 18 Kč
Dotace
10 156 980, 23 Kč