Úspěšné projekty OP PIK: EL-ENG

31. 01. 2019 | Články

PROFIL SPOLEČNOSTI

Společnost EL-ENG od svého vzniku v roce 2006 poskytuje komplexní služby v oblasti energetiky. Firma nabízí řešení v rozsahu od projektové dokumentace přes inženýrskou činnost, realizaci průmyslových instalací, měření a regulaci a následně také servisní a outsourcingové služby dokončených instalací. V případech realizací, kde významnější část stavby tvoří technologie, působí EL-ENG v pozici generálního dodavatele. EL-ENG působí jak v České republice, tak i na Slovensku a v Rumunsku.

POPIS PROJEKTU

Předmětem projektu bylo vybudování přístavby administrativní budovy, která bude společnosti EL-ENG sloužit jako školicí středisko. K výstavbě se společnost rozhodla zejména z toho důvodu, že působení v oblasti elektrotechniky s sebou přináší značné nároky na kvalitu práce a flexibilitu dodávaných řešení. Jde o průmyslové odvětví, v němž probíhá dynamický vývoj používaných technologií a technologických řešení; z toho pramení potřeba neustále proškolovat zaměstnance, kteří s těmito technologiemi bezprostředně pracují.

Projekt moderního školicího střediska umožňuje jak stávajícím, tak nově přijímaným zaměstnancům doplnit a rozšířit si znalosti v daném oboru. Ve školicím středisku probíhají odborná školení s důrazem na propojení teoretických znalostí s důkladným osvojením praktických zkušeností.

Středisko je zaměřeno zejména na školení v oblasti energetiky a IT technologií. Doplňkově bude poskytovat vzdělání v oblasti spojených s rozvojem znalostí a dovedností administrativních a obchodních zaměstnanců společnosti. Centrum je primárně určeno pro zaměstnance společnosti EL-ENG s.r.o., dále pak pro pracovníky společností působícím ve stejném oborovém odvětví a rovněž pro studenty oborově spřízněných středních a vysokých škol.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu, a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal pan Jiří Kaňa, jednatel společnosti.

Co projekt vaší firmě přinesl?

Kvalitní prostory ve standardu dnešní doby.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Vzhledem k tomu, že sídlo firmy je v budově z roku 1937 s prvky designu ART DECO bylo pro nás velkou výzvou propojit nově plánované prostory se stávajícími tak, abychom původní ráz objektu nenarušili.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Již v době projektování je třeba stavbu řešit tak, aby byla v souladu požadavky nás, jako budoucího uživatele a podmínek, které předepisuje OP PIK. Následná realizace po přidělení podpory je pouze v dohlídání dodavatele, aby dodržel zadání.

Jakým partnerem pro Vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

Všechny dotazy, které jsme v průběhu realizace vznesli, byly obratem zodpovídány. Rovněž finální fáze žádosti o platbu proběhla věcně a termínově k naší spokojenosti.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu
ŠKOLICÍ CENTRUM SPOLEČNOSTI EL-ENG S.R.O.
Program podpory OP PIK
Školicí střediska – Výzva II
Období realizace projektu
17. 3. 2017 – 6. 9. 2018
Celkové způsobilé výdaje
9 188 069, 00 Kč
Dotace
4 594 034, 50 Kč