Úspěšné projekty OP PIK: CRYTUR

18. 10. 2018 | Články

Související tisková zpráva ze dne 18. 10. 2018

PROFIL SPOLEČNOSTI

Turnovská společnost CRYTUR, spol. s r.o., jejíž počátky se datují v roce 1943, vyrábí monokrystaly pro optoelektronické aplikace a opracovává je v řadě následných operací (např. přesné leštění, montáž v čistých prostorech do detekčních jednotek s vlastními velmi přesnými keramickými a kovovými díly a elektronikou apod.). Hlavními činnostmi firmy jsou výroba syntetických krystalů a měřících a zkušebních přístrojů. Celá výroba má vysokou přidanou hodnotu (60-70 %). Výrobky jsou vyváženy na náročné světové trhy – do USA, Japonska a Západní Evropy. Podíl vývozu firmy činí 80 %. Firma CRYTUR, která v Turnově zaměstnává téměř 220 lidí, patří mezi světovou špičku ve výrobě a zpracování umělých krystalů.

POPIS PROJEKTU

Projekt společnosti CRYTUR byl zaměřen na produktovou a procesní inovaci. Výsledkem produktové inovace s názvem „Monokrystalický konvertor“ je nový výrobek, který je využíván pro zabudování v intenzivních zdrojích světla. Monokrystalický konvertor umožňuje překonat jeden z hlavních problémů při zvyšování světelného výkonu LED diod. Tím je přehřívání fosforu, jedné z klíčových komponent emitujících světlo. Tento výsledek vlastního výzkumu byl v roce 2015 oceněn Cenou TAČR za originalitu řešení. Řešení samo je chráněno několika světovými patenty. Nové řešení je natolik účinné, že dovolilo použít LED diody ve světelných zdrojích velmi kvalitních promítacích projektorů, kde je vyžadován nejen velký výkon, životnost, ale i dokonalá věrnost podání barev.

Procesní inovace „Nové technologie výroby monokrystalických luminoforů“ se týkala technologií růstu krystalu a jeho přesného opracování. Byla zde uplatněna celá řada dalších technologií od řezání, přes broušení, leštění, strukturaci povrchu, tvarování a výrobu odrazivých vrstev.

 

V čem konkrétně spočívala podstata projektu, a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal Dr. Jindřich Houžvička, výkonný ředitel společnosti.

Pro CRYTUR samotný nová procesní inovace znamená i změnu v dosavadní filozofii firmy. Doposud základ výroby tvořily velmi specializované komponenty pro přístrojovou techniku, často i v ceně malého automobilu, ale v roční sérii maximálně desítek kusů. Ačkoliv si nově zavedený výrobek zachovává vysokou přidanou hodnotu – jeho kilogramová cena se blíží ceně zlata – počty kusů monokrystalického konvertoru jsou až v desítkách tisíc ročně. Při požadavcích na úplnou kontrolu kvality až cca 20 parametrů na každém, relativně malém výrobku, to znamenalo i zavedení řady nových kontrolních a logistických řešení do výroby.

Co projekt vaší firmě přinesl?

Pro stabilitu firmy šlo o potenciálně klíčovou inovaci. CRYTUR se doposud pohyboval v oblastech laserové techniky, elektronové mikroskopie, další přístrojové techniky a v polovodičovém průmyslu. Vstup do oblasti osvětlovací techniky vytváří nový základní segment v sortimentu firmy, často se pohybující v jiném cyklu než ostatní výroby. Celkový světový trh s fosfory pro LED aktuálně představuje okolo 600 milionů dolarů. Nový, unikátní výrobek v této oblasti dává velkou příležitost k dalšímu růstu firmy.

Jak hodnotíte projekt po ekonomické stránce?

Celková investice do výrobních zařízení představovala 29,9 milionů korun s dotací 35 % primárně do zařízení na výrobu a opracování monokrystalů. Tržby už v prvním roce zavedení do výroby (2017) dosáhly cca 20 milionů korun. V letošním roce (2018), kdy byl projekt teprve úspěšně dokončen, očekáváme další růst až na dvojnásobek této hodnoty. Veškerá produkce je vyvážena do zahraničí.

Celková nová kapacita výroby, která vznikla v rámci projektu, je tak kompletně vyprodána. To je v současnosti limitujícím faktorem dalšího růstu. Úspěch při realizaci tohoto dílčího projektu vedl ke spuštění řady dalších investic, protože v současnosti nejsme schopni pokrýt požadovanou poptávku. Následné investice znatelně přesahují původní rozsah projektu.

Co pro Vás tento úspěch znamená z dlouhodobějšího hlediska?

Komerční úspěch produktu podnítil i řadu nových výzkumných aktivit a vznik dalších patentů, které by měly zajistit pokračování růstu tržeb. Ačkoliv odpovídající návratnost vložených prostředků je důležitá, pro technologickou firmu a tým v ní pracující je důležité i vidět, že nový produkt má úspěch a je unikátní. Podíl monokrystalických fosforů na celkovém objemu fosforů pro LED je zatím malý. Ale důležitost bude narůstat, jak budeme chtít používat stále víc a víc výkonné zdroje. I díky úspěšné realizaci tohoto projektu je dnes CRYTUR světovým lídrem v této speciální aplikaci. A doufá, že si náskok vybudovaný nad konkurencí si udrží i v dalších letech.

Jakým partnerem pro Vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

Ocenili jsme primárně rychlé reakce na naše dotazy a mnohem rychlejší administraci našeho projektu, než tak bylo v minulosti. Velkou výhodou se nám jevila i nová možnost (případně povinnost u nadlimitních řízení) závazně schválit realizované výběrové řízení projektovým manažerem API před podpisem smlouvy s vítězem. Při množství složitých a průběžně měnících se pravidel to poskytuje ujištění žadateli, že i jen drobná chyba z přehlédnutí nebude mít velký dopad na vyplacenou dotaci, a že projekt průběžně realizujeme korektně.

ZÁKLADNÍ INFORMACE O PROJEKTU

Název projektu
Velmi intenzivní monokrystalický zdroj světla
Program podpory OP PIK
Inovace – Inovační projekt – Výzva I
Období realizace projektu
01. 01. 2016 – 31. 03. 2018
Celkové způsobilé výdaje
29 900 000 Kč
Dotace
10 645 000 Kč