Úspěšné projekty OP PIK: Cloud4com

13. 05. 2019 | Články

Případová studie projektu realizovaného z prostředků OP PIK

Související tisková zpráva ze dne 13. 5. 2019

Profil společnosti

Společnost Cloud4com byla založena na jaře 2010 se záměrem poskytovat svým zákazníkům infrastrukturu profesionálního datového centra jako službu (IaaS). Jedná se zejména o výpočetní výkon, diskový prostor, síťové prvky a bezpečnost, vše s vysokou garantovanou spolehlivostí a dostupností. Součástí nabídky služeb společnosti je i poradenství v oblasti datových center, cloud computingu a virtualizace. Zákazníky společnosti jsou střední a velké firmy včetně institucí státní správy a samosprávy.

Popis projektu

Cloud4com využila dotační podporu na vývoj produktu určeného pro nové cílové skupiny zákazníků. Jedná se zejména o velké společnosti, provozující vlastní datová centra a o poskytovatele cloudových služeb v Česku, ale zejména v zahraničí. Cílem dotačního projektu bylo vyvinout zcela nové softwarové řešení, cloudovou harmonizační platformu, určenou pro správu IT infrastruktury zvirtualizovaných datových center. Aplikace, která má obchodní název Virtix, navazuje na původní aplikaci, kterou prostřednictvím služeb společnosti Cloud4com využívají zákazníci ze segmentu malých a středních podniků. Virtix Enterpise představuje univerzální hardwarově a sofwarově nezávislé řešení, umožňující integrace s dalšími externími podnikovými systémy. Pro zajištění požadovaných funkcionalit bylo nutné vytvořit řadu modulů a funkcí jako např. nové uživatelské rozhraní pro zákazníky a pro správce systému (tzv. front–end), rozhraní pro definici a správu katalogů služeb, vytvoření API rozhraní pro integrace aplikací třetích stran, víceúrovňové zabezpečení aplikace, optimalizace výkonu při extrémní zátěži, modul pro fakturaci a účtování služeb a celou řadu dalších funkcí. Díky harmonizační platformě Virtix mohou velké firmy dosáhnout významného snížení nákladů na obsluhu vlastní infrastruktury a mohou mít náklady na datacentrovou infrastrukturu stále pod kontrolou. Dále mohou velmi pružně reagovat na požadavky obchodu a jejich zákazníků. Společnost Cloud4com vývojem tohoto nového řešení získala významnou konkurenční výhodu v oblasti managementu datových center, virtulizace a cloud computingu, rozšířila produktové portfolio a plánuje expanzi na významné zahraniční trhy.

V čem konkrétně spočívala podstata projektu, a jaké výsledky realizace projektu přinesla, na to nám odpovídal

Jaroslav Hulej, člen představenstva

Co projekt vaší firmě přinesl?

Přinesl nám možnost odlišit se od konkurence a přijít na trh cloud computingu s něčím moderním, co na trhu v této formě, s těmito funkcemi chybí.

Z jakých věcí, které se vám díky dotaci podařilo realizovat, máte největší radost?

Radost máme toho, že se nám náš záměr i díky dotaci podařilo vůbec zrealizovat a uvést v rozumném časovém horizontu v život. Od nápadu k realizaci je vždy dlouhá cesta a řada skvělých nápadů, kterým ale chybí buď finanční krytí nebo schopnost exekuce, nejsou nikdy zrealizována.

„API je pro nás branou k možnosti využít dotace na smysluplný IT projekt, který naši firmu posouvá rychleji dál na dynamickém IT trhu a jehož výsledek rozhodně neskončí v koši.“

Vyvinuli jste produkt, který nabízíte svým konkurentům z řad poskytovatelů cloudových řešení, nepřipravíte se tak o potenciální firemní zákazníky?

Produkt chceme v ČR prodávat hlavně velkým firmám, které provozují a budou i v budoucnu ve velké míře provozovat vlastní datová centra. Poskytovatelům cloudových služeb chceme produkt nabízet hlavně v zahraničí právě proto, abychom si nekanibalizovali trh v ČR. Navíc potenciál mimo území ČR je mnohonásobně větší.

Na jaké zahraniční trhy plánujete s novým produktem vstoupit a kdy?

V SK již jsme, ale trh je velmi limitovaný. Dalšími potenciálními trhy, nad kterými vážně uvažujeme jsou Německo, Polsko, Rakousko a Rumunsko. Velkou výzvou je samozřejmě US trh.

Jaké zkušenosti si z realizace projektu odnášíte?

Vývoj aplikace, o které máte na začátku projektu celkem jasnou představu, se může proměnit v noční můru, protože Vás po cestě potká řada úskalí, s kterými na začátku nepočítáte. Ať už jsou to technické změny v projektu, funkční změny vyvolané požadavky trhu nebo novými technologiemi, ale jsou to i lidské zdroje, situace na trhu práce, konkurence atd. Nic z uvedeného se nedá přesně odhadnout a jste nuceni flexibilně reagovat a neuhnout zásadně z vytýčené cesty, o které jste přesvědčeni, že vede k cíli. Nicméně ne vždy je to jednoduché.

Jakým partnerem pro Vás byla Agentura pro podnikání a inovace a řídící orgán MPO?

API je pro nás branou k možnosti využít dotace na smysluplný IT projekt, který naši firmu posouvá rychleji dál na dynamickém IT trhu a jehož výsledek rozhodně neskončí v koši.

Základní informace o projektu

Název projektu Vývoj harmonizační cloudové platformy Virtix Enterprise
Program podpory OP PIK ICT a sdílené služby – Výzva I – aktivita Tvorba nových IS/ICT řešení
Období realizace projektu 1. 9. 2015 – 31. 12. 2018
Celkové způsobilé výdaje 25 113 290,73 Kč
Dotace 11 303 680,82 Kč