Úspěšná premiéra Veletrhu dotačních příležitostí v Ústí nad Labem

30. 11. 2017 | Články

Ve čtvrtek 23. listopadu 2017 proběhl v Ústí nad Labem první ročník Veletrhu dotačních příležitostí zorganizovaný regionální kanceláří agentury CzechInvest. Široká veřejnost složená z řad místních podnikatelů, živnostníků a dalších účastníků veletrhu měla možnost zkonzultovat své podnikatelské záměry a načerpat informace týkající se podpory rozvojových a inovačních aktivit v podnikání.

Pořadatel akce ve spolupráci s Eurocentrem Ústí nad Labem přizval i regionální zástupce Agentury pro podnikání a inovace, zástupce Ministerstva práce a sociálních věcí, Technologické agentury ČR, Českomoravské záruční a rozvojové banky a Úřadu práce.

Návštěvníci veletrhu měli možnost načerpat na jednom místě prospěšné informace týkající se různých operačních programů. Veletrhu se zúčastnilo bezmála padesát účastníků, přičemž téměř polovina z nich se zajímala o Operační program Podnikání a inovace pro konkurenceschopnost, který zaštiťuje Agentura pro podnikání a inovace. Do budoucna lze s jistotou říci, že se tato pozitivně vnímaná akce bude na území Ústeckého kraje opakovat i v příštím roce.