Upřesňující informace pro zadavatele k pořízení fotovoltaických systémů

13. 08. 2020 | Články

Ministerstvo průmyslu a obchodu zveřejnilo upřesňující informace pro zadavatele k pořízení fotovoltaických systémů.

Na základě stále přetrvávajících nejasností při určení správného druhu zakázky u veřejných zakázek, jejichž předmětem je pořízení fotovoltaických systémů na podnikatelské budovy, zadavatele upozorňujeme, že je nutné zvolit druh zakázky podle jejího hlavního předmětu. V těchto případech je tedy nutné postupovat v souladu s ust. § 15. odst. 3) ZZVZ, který stanovuje, že pokud jsou předmětem veřejné zakázky zároveň dodávky a stavební práce, určí se hlavní předmět zakázky podle základního účelu veřejné zakázky. Hlavním předmětem plnění zakázky je v tomto případě dodávka fotovoltaických panelů, jejíž součástí je i vlastní instalace systému. Je nepochybné, že součástí většiny zakázek na instalaci fotovoltaických panelů jsou i stavební, respektive montážní práce, nicméně zejména v případech, kdy jsou tyto stavební práce neoddělitelné od hlavního předmětu zakázky, jedná se o zakázku na dodávky.

Nutnost zajištění stavebního povolení nemůže být považována za jediný faktor ovlivňující určení a stanovení druhu veřejné zakázky. Realizovanou zakázku na dodávky lze podřadit přímo pod CPV kód 09331200-0 (Solární fotovoltaické moduly). CPV kódy montážních prací, které jsou řazeny pod zakázky na stavební práce, mohou být využity jako doplňkové ve vztahu k hlavnímu předmětu zakázky.

Na závěr je třeba dodat, že každý projekt, respektive každý předmět plnění konkrétní veřejné zakázky, je specifický a je nutno vždy individuálně posoudit a zvážit, zda se jedná o zakázku na stavební práce či zakázku na dodávky.

 

Výše uvedené se týká výzev:

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva I

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva II

Úspory energie – Fotovoltaické systémy s/bez akumulace pro vlastní spotřebu – Výzva III