Úprava textace Pravidel pro žadatele a příjemce

09. 07. 2020 | Novinky

Vážení žadatelé a příjemci, dovolujeme si Vás upozornit, že z rozhodnutí řídicího orgánu OP PIK, Ministerstva průmyslu a obchodu, došlo ke změně textu Pravidel pro žadatele a příjemce.

V bodu 2.1.1. Prohlášení k žádosti o podporu včetně/bez de minimis se v rámci textace Upozornění nahrazuje věta „Bude-li při kontrole velikosti podniku před vydáním RoPD zjištěn nesoulad deklarované a skutečné velikosti podniku, který má vliv na hodnocení projektu nebo míru či velikost podpory, bude žádost vyřazena z dalšího procesu schvalování“ větou „Bude-li kontrolou MSP před vydáním RoPD zjištěna jiná velikost podniku žadatele, než jakou deklaroval v žádosti o podporu a následně v Prohlášení k RoPD (z důvodu nezapočtení všech partnerských a propojených podniků, uzavřením dalšího účetního období, změnou majetkové struktury, aj.), PM vyzve žadatele k snížení míry podpory na úroveň odpovídající zjištěné velikosti podniku.“

O aktualizaci dokumentu Pravidla pro žadatele a příjemce Vás budeme informovat na webu API i v našem newsletteru. Informace k této změně naleznete rovněž na webu MPO.