Upozornění pro žadatele z programu Marketing Výzva III

19. 01. 2018 | Novinky

Vážení žadatelé,

ve Výzvě III programu podpory Marketing je možné od 19. 1. 2018 podávat žádosti, technický problém byl odstraněn. Při vyplňování žádosti je nutné dodržet následující postup:

Žadatel na záložce Doplňkové informace musí zaškrtnout pole Veřejná podpora a poté na samostatné záložce Veřejná podpora vybrat buďto jeden, nebo oba záznamy, podle toho, jakou podporu dle rozpočtových položek uplatňuje. Ve všech projektech je podporována účast na veletrzích, proto pomocí tlačítka Nový záznam nejprve žadatel vybere režim podpory Obecné nařízení o blokových výjimkách (Nařízení Komise (EU) č. 651/2014) a vybere Kategorii podpory – Podpora určená pro MSP. Pokud je v projektu navíc také podpora na marketingové propagační materiály a dopravu, je nutné vybrat ještě jednou pomocí tlačítka Nový záznam režim podpory Podpora de minimis (Nařízení Komise (EU) č. 1407/2013). Následně je nutné přejít do záložky Přehled zdrojů financování, zde vybrat Zdroj financování vlastního podílu: Národní soukromé zdroje a potom provést Rozpad financování. Ten u jednotlivých podpor naplní částky. Správný postup bude zveřejněn v aktualizovaných Pravidlech pro žadatele – zvláštní část.

Děkujeme za pochopení.