Upozornění pro žadatele – omezená funkčnost modulu CBA (aktualizace ke dni 16.11.2017)

15. 11. 2017 | Novinky

Aktualizace ke dni 16.11.2017

Vážení žadatelé,

funkčnost modulu CBA byla opravena. Pokud bylo CBA, které nepočítalo ekonomické ukazatele odesláno, bude Vám vráceno k opravě společně s návodem jak postupovat při jeho opravě. Je-li CBA (u kterého nedošlo k výpočtu) rozpracované a neodeslané, je potřeba vytvořit nové CBA, které již bude plně funkční a toto bude navázáno na projekt a odesláno.


Původní Novinka:

Vážení žadatelé,

v současné době je omezená funkčnost modulu CBA, kdy nedochází k výpočtu peněžních toků a tím nedojde ani k výpočtu ekonomických ukazatelů.

Přesný termín provedení opravy není v tuto chvíli znám. Pokud plánujete odeslat Žádost o podporu, navažte k projektu takto nevypočtenou analýzu CBA. Po odstranění chyby Vám bude Žádost vrácena a bude Vám umožněna oprava CBA, díky které dojde k přepočítání ekonomických ukazatelů.

Omlouváme se za vzniklé komplikace.