Upozornění pro žadatele na změnu administrace veřejných zakázek v MS2014+ od 22. 8. 2017

22. 08. 2017 | IS KP14+

Vážení žadatelé,

v rámci instalace nové verze MS2014+ dne 22. srpna 2017 byly informace a záložky o veřejných zakázkách přesunuty do samostatného modulu.

Tento modul je pro všechny projekty zobrazen v levém navigačním menu v části „Informování o realizaci“. Upozorňujeme, že od tohoto data není možné vytvořit nový záznam veřejných zakázek, vykázat změnu na zakázkách stávajících a záznamy administrovat mimo nově vytvořené záložky. Veřejné zakázky, jejichž pokrok v administraci uživatel rozpracoval nebo podal před datem 22. 8. 2017 stávajícím způsobem (prostřednictvím žádosti o změnu nebo zprávách o realizaci projektu) budou doadministrovány touto cestou.