Upozornění pro žadatele na povinnost plnit opatření pro zvýšení transparentnosti v oblasti dotací

25. 09. 2018 | Novinky

Aktualizace novinky ke dni 26.9.2018

Vážení žadatelé,

vzhledem ke zvýšenému počtu dotazů na povinnost plnit opatření pro zvýšení transparentnosti v oblasti dotací byla na webových stránkách Agentury pro podnikání a inovace vytvořena nová záložka Často kladených dotazů (FAQ – Zvýšení transparentnosti v oblasti dotací). K dispozici ZDE.


Původní znění novinky ze dne 4.9.2018

Vážení žadatelé o dotaci,

dovolujeme si Vás opětovně upozornit na povinnost splnit opatření pro zvýšení transparentnosti v oblasti dotací, které je součástí aktuálně vyhlášených výzev (podrobnosti zde)

Z dosavadního průběhu příjmu žádostí je patrné, že v této oblasti dochází k vysoké chybovosti. Žadatelé nemají v době podání žádosti zveřejněny potřebné dokumenty ve sbírce listin a nejsou zapsáni v registru skutečných majitelů. Nesplnění těchto povinností následně vede k zamítnutí žádosti.

Dovolujeme si proto upozornit žadatele, aby těmto novým povinnostem věnovali patřičnou pozornost a zajistili jejich splnění v souladu s textem příslušné Výzvy, a to ještě před podáním žádosti o podporu.