Upozornění pro žadatele do Výzvy III programu Nemovitosti

17. 10. 2018 | Novinky

Vážení žadatelé,

vzhledem k technickým možnostem systému IS KP14+ nedovolí tento systém žádost před datem 22. 10. 2018 finalizovat, došlo v původní Novince zveřejněné dne 17. 10. 2018, viz níže, k úpravě prvního bodu a to z původního znění:

  • Žádost o podporu v IS KP14+ je zpřístupněna od 22. 6. 2018. Ještě před samotným zahájením příjmu žádostí tak můžete žádost kompletně vyplnit, nahrát veškeré přílohy, elektronicky podepsat a žádost finalizovat. V okamžiku zahájení příjmu pak můžete žádost pouze odeslat.

Na současnou úpravu:

  • Žádost o podporu v IS KP14+ je zpřístupněna od 22. 6. 2018. Ještě před samotným zahájením příjmu žádostí tak můžete zahájit vyplňování žádosti, včetně nahrávání povinných příloh. V den zahájení příjmu pak můžete vyplňování žádostí o podporu dokončit, finalizovat a elektronicky podepsat a od okamžiku zahájení příjmu žádost odeslat.

 

Původní zpráva ze dne 17. 10. 2018:

Vážení žadatelé,

příjem žádostí o podporu ve Výzvě III programu Nemovitosti bude zahájen 22.10.2018 v 10:00. Vzhledem k očekávanému velkému zájmu o tuto výzvu Vám přinášíme několik důležitých informací:

  • Žádost o podporu v IS KP14+ je zpřístupněna od 22. 6. 2018. Ještě před samotným zahájením příjmu žádostí tak můžete žádost kompletně vyplnit, nahrát veškeré přílohy, elektronicky podepsat a žádost finalizovat. V okamžiku zahájení příjmu pak můžete žádost pouze odeslat.
  • Vzhledem ke změně ve vyplňování žádostí v sekci veřejná podpora (viz návodka ZDE) doporučujeme žadatelům, kteří dokončili přípravu podání žádosti před 1. 10. 2018, provést kontrolu, zda žádost nyní nehlásí chybné vyplnění této záložky.
  • Žádosti budou hodnoceny v pořadí, v jakém budou přijaty.
  • Příjem žádostí o podporu může být zastaven při dosažení dvojnásobku požadované dotace v přijatých žádostech, nejdříve však po 14 dnech (tj. 5. 11. 2018 v 10:00) od zahájení příjmu.
  • Věnujte prosím také dostatečnou pozornost povinnostem vyplývajícím z tzv. transparentního balíčku. Žádosti bez požadovaných příloh, budou muset být zamítnuty. Následné podání nové žádosti doplněné o všechny požadované přílohy pak bude znamenat posun v pořadí žádosti dle data a času přijetí této žádosti.

Odpovědi na nejčastější dotazy naleznete ZDE.