Upozornění pro žadatele

24. 09. 2018 | Novinky

Vážení žadatelé,

po provedeném releasu 14 v aplikaci MS 2014+ došlo ke změně funkcionality v rámci editace vrácených Žádostí o platbu.

Bude-li Žádost o platbu vrácena na stranu žadatele k editaci a obrazovky:

  • SD1- Účetní/daňové doklady,
  • SD2 – Lidské zdroje,
  • SD3 – Cestovní náhrady,
  • Soupiska příjmů,
  • Nezpůsobilé výdaje,
  • Dokumenty a
  • Čestná prohlášení

budou needitovatelné, je nutné kontaktovat depeší projektového manažera, který obrazovky zaktivní.

Dále není v současnosti z technických důvodů možné u Žádostí o změnu vybrat dokumenty. Tento problém byl předán k řešení poskytovateli systému.

Děkujeme za pochopení.