Upozornění na zpřísněné požadavky při zadávání veřejných zakázek

24. 07. 2020 | Novinky

Vážení žadatelé,

rádi bychom Vás na základě praxe při kontrolách veřejných zakázek upozornili na bod 21) Pravidel pro výběr dodavatelů (PpVD), který od 23. 10. 2019 zpřísňuje požadavky na možné uvádění konkrétních značek a/nebo výrobců či odkazů na ně v podkladech sloužících k zadání zakázky, tedy v zadávací dokumentaci (ZD) a jejích přílohách. Dle tohoto ustanovení není dostatečné vypsat možnost nahrazení  konkrétních materiálů, značek a výrobců jiným, kvalitativně a technicky obdobným/lepším řešením pouze formou univerzálního textu do ZD, nýbrž je nezbytné tuto možnost uvádět explicitně všude a u všech takovýchto požadavků nebo odkazů, které se vyskytnou kdekoliv v ZD a jejích přílohách (viz bod 21) PpVD písm. b)).

U stavebních rozpočtů se tedy jedná o nezbytné doplnění tohoto ustanovení do každé řádky obsahující konkrétního výrobce/materiál/výrobek/patentové označení aj. Rovněž je toto nutné doplnit do Projektové dokumentace, minimálně do technické a průvodní zprávy, pokud tato dané odkazy obsahuje.

V případech, kdy nebude výše uvedené dodrženo, se příjemce vystavuje možnému sankčnímu krácení za neodůvodněné omezení hospodářské soutěže.