Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIKAgentura pro podnikání a inovace zve na seminář na téma Žádost o platbu a monitoring projektu v OP PIK.

Účast na semináři je bezplatná. Vzhledem k omezené kapacitě prostor je účast pouze pro registrované (max. dvě osoby za společnost).

Registraci je možné učinit nejpozději do 29. 4. 2019 e-mailem na adresu: lucie.zackova@agentura-api.cz.

Po semináři mají účastníci možnost využít individuálních konzultací včetně vyplňování ŽoP v IS KP14+.

Více informací naleznete v přiložené pozvánce.