Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 20/2018, kterým se stanoví systemizace služebních a pracovních míst v Agentuře pro podnikání a inovace, verze 26.0


  • Datum:

SP 20_2018 – verze 26.0 – Systemizace od 01.04