Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 20/2018, kterým se stanoví systemizace služebních a pracovních míst v Agentuře pro podnikání a inovace, verze 20.0


  • Datum:

SP 20-2018 – verze 20.0 – Systemizace od 15.10.2021