Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 03/2018, Škodní a likvidační komise, zásady pro vyřazování majektu, řešení ztrát a odcizení majetku, verze č. 5.0


  • Datum:

SP Škodní a likvidační komise – verze 5.0