Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 03/2018 Škodní a likvidační komise, zásady pro vyřazení majetku, řešení ztrát a odcizení majetku, verze 2.0


  • Datum: