Služební předpis vedoucího služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace č. SP 20/2018, kterým se stanoví systemizace služebních a pracovních míst s účinností od 01.09.2019


  • Datum: