Služební předpis vedoucího Služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace č. SP 08/2019, kterým se ruší Služební předpis vedoucího Služebního úřadu č. 16/2017, kterým se stanovují podrobnosti týkající se způsobu seznamování zaměstnanců Agentury pro podnikání a inovace se služebními předpisy vydanými vedoucím služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, č.j. API/02059/17


  • Datum:

Služební předpis vedoucího Služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace č. SP 08/2019, kterým se ruší Služební předpis vedoucího Služebního úřadu č. 16/2017, kterým se stanovují podrobnosti týkající se způsobu seznamování zaměstnanců Agentury pro podnikání a inovace se služebními předpisy vydanými vedoucím služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace, č.j. API/02059/17