Služební předpis vedoucího služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace č. 22/2018, kterým se ruší služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 26 Jednací řád Kárné komise I. Stupně v Agentuře pro podnikání a inovace, č.j. API/02429116


  • Datum: