Služební předpis vedoucího služebního úřadu Agentura pro podnikání a inovace č. 06/2019, kterým se ruší Služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 29 o prozatímním používání vnitřních předpisů a směrnic CzechInvestu Agenturou pro podnikání a inovace, Č.j. API/02886/16


  • Datum: