Služební předpis, kterým se ruší služební předpis vedoucího služebního úřadu č. 21/2017, kterým bylo stanoveno pojmenování útvarů v API od 1.8.2017


  • Datum: