Energetické úsporyCílem semináře je seznámit zájemce s aktuálními možnostmi spolufinancování energeticky úsporných projektů. Vedle programů OP PIK ze třetí prioritní osy se tak zájemci dozví informace i o dalších možnostech financování z evropských i národních programů podpory. Více informací se dozvíte v přiložené pozvánce a v programu semináře.

Informační leták Ministerstva pro místní rozvoj k programům podpory energetických projektů je ke stažení ZDE.

Svoji účast potvrzujte, prosím, nejpozději do 13. 6. 2017 na e-mail: kristyna.chrtkova@mmr.cz