Přílohy č. 1 – 8 k Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo představeného – vedoucí Oddělení ICT programů


  • Datum: