Přílohy č. 1 – 5 k Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo představeného – vrchního rady – ředitele Sekce řízení a podpory rozvojových programů


  • Datum: