Přílohy č. 1 – 5 k Oznámení o vyhlášení VŘ na služební místo odborného rady – manažera autorizace plateb v Oddělení finančního řízení a kontroly v Sekci řízení a podpory rozvojových programů


  • Datum: