Příloha č. 2 k Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného – vrchního rady – ředitele Sekce konkurenceschopnosti – čestné prohlášení


  • Datum: