Příloha č. 2 k Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného – odborného rady – vedoucího Oddělení rozvoje udržitelného podnikání firem


  • Datum: