Příloha 2. k Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného – vrchního rady – ředitele Odboru výzkumu, vývoje a inovací


  • Datum: