Příloha 2. k Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného – vrchního rady – ředitele Odboru koordinace fondů EU a regionálních kanceláří v Sekci řízení a podpory fondů EU


  • Datum: