Příloha 2. k Oznámení o vyhlášení výběrového řízení na služební místo představeného – vrchního rady – ředitele Odboru ICT programů a podpory MSP


  • Datum: